8055
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לחכמה - פרק יט

יט
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ מִזְמוֹר לְדָוִד:
(ב) הַשÖŧָׁמַיִם מְסַפÖŧְרִים כÖŧְבוֹד-אÖĩל וÖŧמַ×ĸֲשׂÖĩה יָדָיו מַגÖŧִיד הָרָקִי×ĸÖˇ:
(ג) יוֹם לְיוֹם יַבÖŧִי×ĸÖˇ אמÖļר וְלַיְלָה לÖŧְלַיְלָה יְחַוÖŧÖļה-דÖŧÖ¸×ĸÖˇ×Ē:
(ד) אÖĩין אמÖļר וְאÖĩין דÖŧְבָרִים בÖŧְלִי נִ׊ְׁמָ×ĸ קוֹלָם:
(ה) בÖŧְכָל-הָאָרÖļ×Ĩ יָ×Ļָא קַוÖŧָם וÖŧבִקְ×ĻÖĩה ×ĒÖĩבÖĩל מִלÖŧÖĩיהÖļם לַשÖŧׁÖļמÖļ׊ׁ שָׂם אהÖļל בÖŧָהÖļם:
(ו) וְהוÖŧא כÖŧְחָ×Ēָן י×ĻÖĩא מÖĩחÖģפÖŧÖ¸×Ēוֹ יָשִׂישׂ כÖŧְגִבÖŧוֹר לָרוÖŧ×Ĩ ארַח:
(ז) מִקְ×ĻÖĩה הַשÖŧָׁמַיִם מוֹ×Ļָאוֹ וÖŧ×ĒְקוÖŧפָ×Ēוֹ ×ĸַל-קְ×Ļוֹ×Ēָם וְאÖĩין נִץְ×ĒÖŧָר מÖĩחַמÖŧÖ¸×Ēוֹ:
(ח) ×ĒÖŧוֹרַ×Ē יְהוָה ×ĒÖŧְמִימָה מְשִׁיבַ×Ē נָפÖļ׊ׁ ×ĸÖĩדוÖŧ×Ē יְהוָה × Öļאֱמָנָה מַחְכÖŧִימַ×Ē פÖŧÖļ×Ēִי:
(ט) פÖŧִקÖŧוÖŧדÖĩי יְהוָה יְשָׁרִים מְשַׂמÖŧְחÖĩי-לÖĩב מִ×Ļְוַ×Ē יְהוָה בÖŧָרָה מְאִירַ×Ē ×ĸÖĩינָיִם:
(י) יִרְאַ×Ē יְהוָה טְהוֹרָה ×ĸוֹמÖļדÖļ×Ē לָ×ĸַד מִ׊ְׁפÖŧְטÖĩי-יְהוָה אֱמÖļ×Ē ×ĻָדְקוÖŧ יַחְדÖŧָו:
(יא) הַנÖŧÖļחֱמָדִים מִזÖŧָהָב וÖŧמִפÖŧָז רָב וÖŧמְ×ĒוÖŧקִים מִדÖŧְבַשׁ וְנפÖļ×Ē ×ĻוÖŧפִים:
(יב) גÖŧַם-×ĸַבְדÖŧְךָ נִזְהָר בÖŧָהÖļם בÖŧְ׊ָׁמְרָם ×ĸÖĩקÖļב רָב:
(יג) שְׁגִיאוֹ×Ē מִי-יָבִין מִנÖŧִץְ×ĒÖŧָרוֹ×Ē נ֡קÖŧÖĩנִי:
(יד) גÖŧַם מִזÖŧÖĩדִים חֲשׂךְ ×ĸַבְדÖŧÖļךָ אַל-יִמְשְׁלוÖŧ-בִי אָז אÖĩי×Ēָם וְנִקÖŧÖĩי×Ēִי מִפÖŧÖļ׊ׁ֡×ĸ רָב:
(טו) יִהְיוÖŧ לְרָ×Ļוֹן אִמְרÖĩי-פִי וְהÖļגְיוֹן לִבÖŧִי לְפָנÖļיךָ יְהוָה ×ĻוÖŧרִי וְגאֲלִי:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
×Ēהלים ישו×ĸה רפואה פרנסה שמיר×Ē ק׊ר חולשו×Ē לימוד ×Ēהלים מו×Ē ×Ēקנון הכש×Ē נחש אויבים ×ĸקרה שנאה ב×Ē דוד שונא יהודי מחלה המלך ×Ēהילים סגולו×Ē נחש ללא ילדים שונא מ×ĸיק אמונה לה×Ļל×Ē הבחורים בשבי הסיני יואל זאב בן מירל ריסא חוה י×ĸקב יוס×Ŗ בן רייזל יוס×Ŗ בן איטא רבקה פדיון שבוים ב×Ēפילה אל ×Ē×ĸמוד ×ĸל דם ר×ĸך ×Ēרומה דוד המלך גדוד כפירה נישואים שליחה להרבו×Ē סגולה ילדים קשיים


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net