8281
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לדבר מ×Ļוה - פרק קכט

קכט
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) שִׁיר הַמÖŧÖˇ×ĸֲלוֹ×Ē רַבÖŧÖˇ×Ē ×ĻְרָרוÖŧנִי מִנÖŧÖ°×ĸוÖŧרָי יאמַר נָא יִשְׂרָאÖĩל:
(ב) רַבÖŧÖˇ×Ē ×ĻְרָרוÖŧנִי מִנÖŧÖ°×ĸוÖŧרָי גÖŧַם לֹא יָכְלוÖŧ-לִי:
(ג) ×ĸַל-גÖŧַבÖŧִי חָרְשׁוÖŧ חֹרְשִׁים הÖļאֱרִיכוÖŧ לְמַ×ĸֲנִי×Ēָם:
(ד) יְהוָה ×ĻַדÖŧִיק קִ×ĻÖŧÖĩ×Ĩ ×ĸֲבוֹ×Ē רְ׊ָׁ×ĸִים:
(ה) יÖĩבשׁוÖŧ וְיִסÖŧגוÖŧ אָחוֹר כÖŧל שׂנְאÖĩי ×ĻִיÖŧוֹן:
(ו) יִהְיוÖŧ כÖŧַחֲ×Ļִיר גÖŧַגÖŧוֹ×Ē ׊ׁÖļקÖŧַדְמַ×Ē שָׁלַ×Ŗ יָבÖĩ׊ׁ:
(ז) ׊ׁÖļלÖŧא מִלÖŧÖĩא כַפÖŧוֹ קוֹ×ĻÖĩר וְחִ×Ļְנוֹ מְ×ĸַמÖŧÖĩר:
(ח) וְלֹא אָמְרוÖŧ הָ×ĸבְרִים בÖŧִרְכÖŧÖˇ×Ē יְהוָה אֲלÖĩיכÖļם בÖŧÖĩרַכְנוÖŧ אÖļ×ĒְכÖļם בÖŧְ׊ׁÖĩם יְהוָה:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
סגולו×Ē ×Ēפילה בקשה אחרי אמיר×Ē ×Ēהילים ×Ēהלים ישו×ĸה סגולה ×ĸזרה ×Ēהלים ישו×ĸה המלך שבו×ĸו×Ē טוב זכר למח×Ļי×Ē השקל קריא×Ē ×Ēהלים חברים שלום ×Ēמו×Ēה שונאים זיווג about חיו×Ē הכשה הגשמ×Ē משאלה נשיכ×Ē נחש אובדן מוו×Ē ×Ēפילו×Ē לה×Ļל×Ē הבחורים בשבי הסיני יואל זאב בן מירל ריסא חוה י×ĸקב יוס×Ŗ בן רייזל יוס×Ŗ בן איטא רבקה פדיון שבוים ב×Ēפילה אל ×Ē×ĸמוד ×ĸל דם ר×ĸך דוד דוד המלך מ×ĸלה א׊ שריפה שרפה הפלה בקשה ×Ēהילים נגן שונא חיים מזמורים ישו×ĸו×Ē מ×Ēים ד×Ēי ×Ēרומה נשמו×Ē ×Ēודה ×ĸבודה בניה סגולה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net