8054
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לה×Ēגבר בגבור×Ēיך - פרק קיב

קיב
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) הַלְלוÖŧיָהÖŧ א֡׊ְׁרÖĩי-אִישׁ יָרÖĩא אÖļ×Ē-יְהוָה בÖŧְמִ×Ļְוֹ×Ēָיו חָפÖĩ×Ĩ מְאד:
(ב) גÖŧִבÖŧוֹר בÖŧָאָרÖļ×Ĩ יִהְיÖļה זַרְ×ĸוֹ דÖŧוֹר יְשָׁרִים יְברָךְ:
(ג) הוֹן-וָ×ĸ׊ׁÖļר בÖŧְבÖĩי×Ēוֹ וְ×Ļִדְקָ×Ēוֹ ×ĸמÖļדÖļ×Ē לָ×ĸַד:
(ד) זָרַח בÖŧַחֹשׁÖļךְ אוֹר לַיְשָׁרִים חַנÖŧוÖŧן וְרַחוÖŧם וְ×ĻַדÖŧִיק:
(ה) טוֹב אִישׁ חוֹנÖĩן וÖŧמַלְוÖļה יְכַלְכÖŧÖĩל דÖŧְבָרָיו בÖŧְמִ׊ְׁפÖŧָט:
(ו) כÖŧִי-לְ×ĸוֹלָם לֹא יִמÖŧוֹט לְזÖĩכÖļר ×ĸוֹלָם יִהְיÖļה ×ĻַדÖŧִיק:
(ז) מִ׊ÖŧְׁמוÖŧ×ĸָה רָ×ĸָה לֹא יִירָא נָכוֹן לִבÖŧוֹ בÖŧָטÖģחַ בÖŧַיהוָה:
(ח) סָמוÖŧךְ לִבÖŧוֹ לֹא יִירָא ×ĸַד אֲ׊ׁÖļר-יִרְאÖļה בְ×Ļָרָיו:
(ט) פÖŧִזÖŧ֡ר × Ö¸×Ēַן לָאÖļבְיוֹנִים ×Ļִדְקָ×Ēוֹ ×ĸמÖļדÖļ×Ē לָ×ĸַד קַרְנוֹ ×ĒÖŧָרוÖŧם בÖŧְכָבוֹד:
(י) רָ׊ָׁ×ĸ יִרְאÖļה וְכָ×ĸָץ ׊ִׁנÖŧָיו יַחֲרק וְנָמָס ×ĒÖŧַאֲוַ×Ē רְ׊ָׁ×ĸִים ×ĒÖŧאבÖĩד:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
מינו×Ē בני זוג ×Ēהילים אימייל בקשה שב×Ē פרנסה משאלה בניין מזמורים ×Ēרומ×Ē איברים ד×Ēי להנ×Ļל ממו×Ē משלוח ישו×ĸו×Ē המלך שלום ×ĸבודה נשיכ×Ē נחש שליח×Ē ×ĸקר משונה סגולו×Ē ×Ēפילה בקשה אחרי אמיר×Ē ×Ēהילים ×Ēהלים ישו×ĸה סגולה ×ĸזרה זוג שונא נשיכה שירי הברחה ידידים נחש ים שנאה ישו×ĸה גשמי ×Ēהילים הט×ĸיה דוד המלך הקדשה אריה מחלה ×Ēרומו×Ē רבי


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net