6869
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

לה×Ŗגב×Ø ×‘×’×‘×•×Ø×Ŗיך - פ×Øק קיב

קיב
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) הַלְלוּיÖøהּ אַשְׁ×Øֵי-א֓ישׁ יÖø×Øֵא אֶ×Ŗ-יְהוÖøה בְּמ֓צְוֹ×ŖÖøיו חÖøפֵׄ מְאד:
(ב) גּ֓בּוֹ×Ø ×‘Ö¼ÖøאÖø×Øֶׄ י֓הְיֶה זַ×Øְעוֹ דּוֹ×Ø ×™Ö°×©×Öø×Ø֓ים יְב×ØÖøךְ:
(ג) הוֹן-וÖøעשֶׁ×Ø ×‘Ö¼Ö°×‘Öµ×™×Ŗוֹ וְצ֓דְקÖø×Ŗוֹ עמֶדֶ×Ŗ לÖøעַד:
(ד) זÖø×Øַח בַּחֹשֶׁךְ אוֹ×Ø ×œÖ·×™Ö°×©×Öø×Ø֓ים חַנּוּן וְ×Øַחוּם וְצַדּ֓יק:
(ה) טוֹב א֓ישׁ חוֹנֵן וּמַלְוֶה יְכַלְכֵּל דְּבÖø×ØÖøיו בְּמ֓שְׁפּÖøט:
(ו) ×›Ö¼Ö“×™-לְעוֹלÖøם לֹא י֓מּוֹט לְזֵכֶ×Ø ×¢×•Ö¹×œÖøם י֓הְיֶה צַדּ֓יק:
(ז) מ֓שְּׁמוּעÖøה ×ØÖø×¢Öøה לֹא ×™Ö“×™×ØÖøא × Öøכוֹן ל֓בּוֹ בּÖøטֻחַ בַּיהוÖøה:
(ח) ×”Öøמוּךְ ל֓בּוֹ לֹא ×™Ö“×™×ØÖøא עַד אֲשֶׁ×Ø-×™Ö“×Øְאֶה בְצÖø×ØÖøיו:
(ט) פּ֓זַּ×Ø × Öø×Ŗַן לÖøאֶבְיוֹנ֓ים צ֓דְקÖø×Ŗוֹ עמֶדֶ×Ŗ לÖøעַד קַ×Øְנוֹ ×ŖÖ¼Öø×Øוּם בְּכÖøבוֹד:
(י) ×ØÖøשׁÖø×¢ ×™Ö“×Øְאֶה וְכÖø×¢Öø×” שׁ֓נּÖøיו יַחֲ×Øק וְנÖøמÖø×” ×Ŗַּאֲוַ×Ŗ ×ØְשׁÖøע֓ים ×Ŗּאבֵד:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
×Ŗהילים גשמיו×Ŗ ×Ŗהלים מחולק דוד ×Øאש גדוד שלימה מי×Ŗה משונה ד×Øך ×Ŗהלים דוא"ל עק×Øה ים ×Ŗפילה דוד המלך מזמו×Øים ×Ŗלמיד יועׄ המלך שונא מעיק ישועה כבוד ×Ŗהלים יצי×Ø×Ŗ קש×Ø ×Øשבי ישועו×Ŗ לה×Øבו×Ŗ הגולה עבוד×Ŗ אלילים פחד נפט×Ø ×©×œ×•× עשי×Ø ×‘×™×Ŗ בנים שמי×Ø×Ŗ קש×Ø ×œ×™×ž×•×“×™× ה×Øבים ×Øיב הגולו×Ŗ מום שליח×Ŗ זהי×Øו×Ŗ הצלחה נישואים


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net