8055
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לי×Ļר הר×ĸ - פרק נט

נט
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ אַל-×ĒÖŧַשְׁחÖĩ×Ē לְדָוִד מִכְ×ĒÖŧָם בÖŧִשְׁלֹחַ שָׁאוÖŧל וַיÖŧִשְׁמְרוÖŧ אÖļ×Ē-הַבÖŧַיִ×Ē לַהֲמִי×Ēוֹ:
(ב) הַ×ĻÖŧִילÖĩנִי מÖĩאיְבַי אֱלֹהָי מִמÖŧÖ´×Ēְקוֹמְמַי ×ĒÖŧְשַׂגÖŧְבÖĩנִי:
(ג) הַ×ĻÖŧִילÖĩנִי מִפÖŧ×ĸֲלÖĩי אָוÖļן וÖŧמÖĩא֡נְ׊ׁÖĩי דָמִים הוֹשִׁי×ĸÖĩנִי:
(ד) כÖŧִי הִנÖŧÖĩה אָרְבוÖŧ לְנַפְשִׁי יָגוÖŧרוÖŧ ×ĸָלַי ×ĸַזÖŧִים לֹא-פִ׊ְׁ×ĸִי וְלֹא-חַטÖŧָא×Ēִי יְהוָה:
(ה) בÖŧְלִי-×ĸָוֹן יְרÖģ×ĻוÖŧן וְיִכÖŧוֹנָנוÖŧ ×ĸוÖŧרָה לִקְרָא×Ēִי וÖŧרְאÖĩה:
(ו) וְאַ×ĒÖŧָה יְהוָה אֱלֹהִים ×Ļְבָאוֹ×Ē אֱלֹהÖĩי יִשְׂרָאÖĩל הָקִי×Ļָה לִפְקד כÖŧָל-הַגÖŧוֹיִם אַל-×ĒÖŧָחֹן כÖŧָל-בÖŧגְדÖĩי אָוÖļן ץÖļלָה:
(ז) יָשׁוÖŧבוÖŧ לָ×ĸÖļרÖļב יÖļהֱמוÖŧ כַכÖŧָלÖļב וִיסוֹבְבוÖŧ ×ĸִיר:
(ח) הִנÖŧÖĩה יַבÖŧִי×ĸוÖŧן בÖŧְפִיהÖļם חֲרָבוֹ×Ē בÖŧְשִׂפְ×Ēוֹ×ĒÖĩיהÖļם כÖŧִי מִי ׊ׁמÖĩ×ĸÖˇ:
(ט) וְאַ×ĒÖŧָה יְהוָה ×ĒÖŧִשְׂחַק-לָמוֹ ×ĒÖŧִלְ×ĸַג לְכָל-גÖŧוֹיִם:
(י) ×ĸÖģזÖŧוֹ אÖĩלÖļיךָ אÖļשְׁמרָה כÖŧִי אֱלֹהִים מִשְׂגÖŧַבÖŧִי:
(יא) אֱלֹהÖĩי חַסְדÖŧִי יְקַדÖŧְמÖĩנִי אֱלֹהִים יַרְאÖĩנִי בְשׁרְרָי:
(יב) אַל-×ĒÖŧַהַרְגÖĩם פÖŧÖļן-יִשְׁכÖŧְחוÖŧ ×ĸַמÖŧִי הֲנִי×ĸÖĩמוֹ בְחÖĩילְךָ וְהוֹרִידÖĩמוֹ מָגִנÖŧÖĩנוÖŧ אֲדנָי:
(יג) חַטÖŧ֡א×Ē פÖŧִימוֹ דÖŧְבַר-שְׂפָ×ĒÖĩימוֹ וְיִלÖŧָכְדוÖŧ בִגְאוֹנָם וÖŧמÖĩאָלָה וÖŧמִכÖŧַחַשׁ יְסַפÖŧÖĩרוÖŧ:
(יד) כÖŧַלÖŧÖĩה בְחÖĩמָה כÖŧַלÖŧÖĩה וְאÖĩינÖĩמוֹ וְיÖĩדְ×ĸוÖŧ כÖŧִי-אֱלֹהִים מ׊ׁÖĩל בÖŧְיַ×ĸֲקב לְאַפְסÖĩי הָאָרÖļ×Ĩ ץÖļלָה:
(טו) וְיָשׁוÖŧבוÖŧ לָ×ĸÖļרÖļב יÖļהֱמוÖŧ כַכÖŧָלÖļב וִיסוֹבְבוÖŧ ×ĸִיר:
(טז) הÖĩמÖŧָה יְנִי×ĸוÖŧן לÖļאֱכל אִם-לֹא יִשְׂבÖŧÖ°×ĸוÖŧ וַיÖŧָלִינוÖŧ:
(יז) וַאֲנִי אָשִׁיר ×ĸÖģזÖŧÖļךָ וַאֲרַנÖŧÖĩן לַבÖŧקÖļר חַסְדÖŧÖļךָ כÖŧִי-הָיִי×ĒÖ¸ מִשְׂגÖŧַב לִי וÖŧמָנוֹס בÖŧְיוֹם ×Ļ֡ר-לִי:
(יח) ×ĸÖģזÖŧִי אÖĩלÖļיךָ אֲזַמÖŧÖĩרָה כÖŧִי-אֱלֹהִים מִשְׂגÖŧַבÖŧִי אֱלֹהÖĩי חַסְדÖŧִי:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
טובה דוד המלך לימוד לה×Ēפלל דוד קשיים סגולו×Ē ישו×ĸה מו×Ē שונא אויב אנשים מח×Ļי×Ē השקל איברים נישואין ×Ēלמוד ×Ēהלים מריבה לאבד אויבים ×ĸקרה אויבים ×Ēרומו×Ē אם שכולה מלך ×ĸבוד×Ē אלילים ספינה רוחני×Ē דין טוב למ×Ļוא חן בנים סגולה רא׊ נישואים אדם שלא יחלש ×Ēהילים אובדן


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net