7609
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לאומרו לפני לימוד ×Ēורה - פרק קלד

קלד
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) שִׁיר הַמÖŧÖˇ×ĸֲלוֹ×Ē הִנÖŧÖĩה בָרֲכוÖŧ אÖļ×Ē-יְהוָה כÖŧָל-×ĸַבְדÖĩי יְהוָה הָ×ĸמְדִים בÖŧְבÖĩי×Ē-יְהוָה בÖŧַלÖŧÖĩילוֹ×Ē:
(ב) שְׂאוÖŧ-יְדÖĩכÖļם קדÖļ׊ׁ וÖŧבָרְכוÖŧ אÖļ×Ē-יְהוָה:
(ג) יְבָרÖļכְךָ יְהוָה מִ×ĻÖŧִיÖŧוֹן ×ĸשׂÖĩה שָׁמַיִם וָאָרÖļ×Ĩ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
המלך × ×ĸר ה×Ļלחה לאמר קמח לפסח שונאים לשלוח מחלה זוג אלילים ישו×ĸה בי×Ē מו×Ē הקדשה דוד המלך ×Ēלמיד שונא חולשו×Ē ×Ēפילה דוד שליח×Ē ×Ēלמוד סגולו×Ē אויב פחד זהירו×Ē ישו×ĸו×Ē א׊ שריפה שרפה ×ĸזרה מ×Ļיאה זכר למח×Ļי×Ē השקל לימוד סגולה ×Ēהלים דוא"ל מ×ĸל×Ē ×Ēורה ×Ēהלים מחולק ×ĸקרה טוב ×Ēהילים גשמי×Ē בניין


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net