8055
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לאומרו לפני לימוד ×Ēורה - פרק קלד

קלד
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) שִׁיר הַמÖŧÖˇ×ĸֲלוֹ×Ē הִנÖŧÖĩה בָרֲכוÖŧ אÖļ×Ē-יְהוָה כÖŧָל-×ĸַבְדÖĩי יְהוָה הָ×ĸמְדִים בÖŧְבÖĩי×Ē-יְהוָה בÖŧַלÖŧÖĩילוֹ×Ē:
(ב) שְׂאוÖŧ-יְדÖĩכÖļם קדÖļ׊ׁ וÖŧבָרְכוÖŧ אÖļ×Ē-יְהוָה:
(ג) יְבָרÖļכְךָ יְהוָה מִ×ĻÖŧִיÖŧוֹן ×ĸשׂÖĩה שָׁמַיִם וָאָרÖļ×Ĩ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
חולי לימוד הגשמה פחד חברים שב×Ē ×Ēהלים לאמר כפירה אישה חי יהב דוד שונאים שונא דוד המלך ×Ēורה ×Ē×ĸוקה שליחה משמים מזמורים סגולה גשמי×Ē ×Ēרומו×Ē אובדן שלום קשיי לידה מריבה ידידים מחלה בני זוג ×Ēלמוד המלך ×Ēהלים אימייל סגולו×Ē ×Ēהילים ׊פ×ĸ בקשה ×Ēלמיד שנאה מכר ×Ēלמוד ×Ēורה נפלים ×Ēהילים מחולק ל10


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net