8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לשריפה שלא ×Ēרבה - פרק קמט

קמט
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) הַלְלוÖŧיָהÖŧ שִׁירוÖŧ לַיהוָה שִׁיר חָדָשׁ ×ĒÖŧְהִלÖŧÖ¸×Ēוֹ בÖŧִקְהַל חֲסִידִים:
(ב) יִשְׂמַח יִשְׂרָאÖĩל בÖŧÖ°×ĸשָׂיו בÖŧÖ°× Öĩי-×ĻִיÖŧוֹן יָגִילוÖŧ בÖŧְמַלְכÖŧָם:
(ג) יְהַלְלוÖŧ שְׁמוֹ בÖŧְמָחוֹל בÖŧÖ°×ĒÖš×Ŗ וְכִנÖŧוֹר יְזַמÖŧְרוÖŧ-לוֹ:
(ד) כÖŧִי-רוֹ×ĻÖļה יְהוָה בÖŧÖ°×ĸַמÖŧוֹ יְפָאÖĩר ×ĸֲנָוִים בÖŧִישׁוÖŧ×ĸָה:
(ה) יַ×ĸְלְזוÖŧ חֲסִידִים בÖŧְכָבוֹד יְרַנÖŧְנוÖŧ ×ĸַל-מִשְׁכÖŧְבוֹ×Ēָם:
(ו) רוֹמְמוֹ×Ē אÖĩל בÖŧִגְרוֹנָם וְחÖļרÖļב פÖŧִיפִיÖŧוֹ×Ē בÖŧְיָדָם:
(ז) לַ×ĸֲשׂוֹ×Ē נְקָמָה בַגÖŧוֹיִם ×ĒÖŧוֹכÖĩחוֹ×Ē בÖŧַלְאÖģמÖŧִים:
(ח) לÖļאְץÖŧר מַלְכÖĩיהÖļם בÖŧְזִקÖŧִים וְנִכְבÖŧְדÖĩיהÖļם בÖŧְכַבְלÖĩי בַרְזÖļל:
(ט) לַ×ĸֲשׂוֹ×Ē בÖŧָהÖļם מִ׊ְׁפÖŧָט כÖŧÖ¸×ĒוÖŧב הָדָר הוÖŧא לְכָל-חֲסִידָיו הַלְלוÖŧיָהÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
אובדן להבריח אימייל Contact שירים דוד המלך מו×Ē יהב אישה נפטרים ריב שונא מ×ĸיק מ×ĸל×Ē ה×Ļלחו×Ē רפואה ×ĸין בי×Ē סגולה למדן ישו×ĸה ץ×ĸרה יוחאי ×Ēהילים דוא"ל לה×Ēפלל יי×ĸו×Ĩ להרבו×Ē ב×Ē זוג ב×Ē משמים ×Ēרומה שונא מלחמה רחמים א׊ שריפה שרפה שליחה לחבר הברחה גביר פחד סגולו×Ē בנים זיווג ה×Ļלחה מזמורים שלום ×Ēהילים אויב קושי נשיכה להבריח שונאיך


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net