8055
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

להלל א×Ē הקדוש ברוך הוא ×ĸל כל פ×ĸולו×Ēיו - פרק קנ

קנ
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) הַלְלוÖŧיָהÖŧ הַלְלוÖŧ-אÖĩל בÖŧְקָדְשׁוֹ הַלְלוÖŧהוÖŧ בÖŧִרְקִי×ĸÖˇ ×ĸÖģזÖŧוֹ:
(ב) הַלְלוÖŧהוÖŧ בÖŧִגְבוÖŧר×Ēָיו הַלְלוÖŧהוÖŧ כÖŧְרב גÖŧÖģדְלוֹ:
(ג) הַלְלוÖŧהוÖŧ בÖŧÖ°×ĒÖĩק֡×ĸ שׁוֹפָר הַלְלוÖŧהוÖŧ בÖŧÖ°× ÖĩבÖļל וְכִנÖŧוֹר:
(ד) הַלְלוÖŧהוÖŧ בְ×ĒÖš×Ŗ וÖŧמָחוֹל הַלְלוÖŧהוÖŧ בÖŧְמִנÖŧִים וְ×ĸÖģגָב:
(ה) הַלְלוÖŧהוÖŧ בÖŧÖ°×Ļִלְ×ĻְלÖĩי-שָׁמַ×ĸ הַלְלוÖŧהוÖŧ בÖŧÖ°×Ļִלְ×ĻְלÖĩי ×ĒְרוÖŧ×ĸָה:
(ו) כÖŧל הַנÖŧְשָׁמָה ×ĒÖŧְהַלÖŧÖĩל יָהÖŧ הַלְלוÖŧיָהÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
זוג דוד חברים מזמורים ישו×ĸה שונא חיו×Ē יהודי המלך מריבה דרך ×Ēהילים דוא"ל להנ×Ļל ממו×Ē ספינה שי×ĸורים about יהודי ×Ēמים שונא מ×ĸיק ה×Ļלחה ×ĸקר סגולה משאלה קשיי לידה ×Ēהילים יהבו בקשה דוד המלך כפירה אדם הפלה קמח לפסח בן להרבו×Ē מחלה מינו×Ē מוו×Ē


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net