6877
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

×Ŗהלים ליום טז בחודש - פ×Øק עט

 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) מ֓זְמוֹ×Ø ×œÖ°×Öø×”Öø×£ אֱלֹה֓ים בּÖøאוּ גוֹי֓ם בְּנַחֲלÖø×ŖֶךÖø ט֓מְּאוּ אֶ×Ŗ-הֵיכַל קÖøדְשֶׁךÖø שׂÖøמוּ אֶ×Ŗ-יְ×ØוּשׁÖøלַם לְע֓יּ֓ים:
(ב) × Öø×Ŗְנוּ אֶ×Ŗ-נ֓בְלַ×Ŗ עֲבÖøדֶיךÖø מַאֲכÖøל לְעוֹף הַשּׁÖøמÖøי֓ם בְּשַׂ×Ø ×—Ö²×”Ö“×™×“Ö¶×™×šÖø לְחַיְ×Ŗוֹ-אÖø×Øֶׄ:
(ג) שׁÖøפְכוּ דÖøמÖøם כַּמַּי֓ם הְב֓יבוֹ×Ŗ יְ×ØוּשׁÖøלַם וְאֵין קוֹבֵ×Ø:
(ד) הÖøי֓ינוּ חֶ×ØְפּÖøה ל֓שְׁכֵנֵינוּ לַעַג וÖøקֶלֶה ל֓הְב֓יבוֹ×Ŗֵינוּ:
(ה) עַד-מÖøה יְהוÖøה ×Ŗֶּאֱנַף לÖøנֶצַח ×Ŗּ֓בְעַ×Ø ×›Ö¼Ö°×ž×•Ö¹-אֵשׁ ק֓נְאÖø×ŖֶךÖø:
(ו) שְׁפךְ חֲמÖø×ŖְךÖø אֶל-הַגּוֹי֓ם אֲשֶׁ×Ø ×œÖ¹×-יְדÖøעוּךÖø וְעַל-מַמְלÖøכוֹ×Ŗ אֲשֶׁ×Ø ×‘Ö¼Ö°×©×Ö“×žÖ°×šÖø לֹא קÖø×ØÖøאוּ:
(ז) ×›Ö¼Ö“×™-אÖøכַל אֶ×Ŗ-יַעֲקב וְאֶ×Ŗ-× Öøוֵהוּ הֵשַׁמּוּ:
(ח) אַל-×ŖÖ¼Ö“×–Ö°×›Ö¼Öø×Ø-לÖøנוּ עֲוֹנ×Ŗ ×Ø֓אשׁנ֓ים מַהֵ×Ø ×™Ö°×§Ö·×“Ö¼Ö°×ž×•Ö¼× ×•Ö¼ ×ØַחֲמֶיךÖø ×›Ö¼Ö“×™ דַלּוֹנוּ מְאד:
(ט) ×¢Öøזְ×Øֵנוּ אֱלֹהֵי י֓שְׁעֵנוּ עַל-דְּבַ×Ø ×›Ö¼Ö°×‘×•Ö¹×“-שְׁמֶךÖø וְהַצּ֓ילֵנוּ וְכַפֵּ×Ø ×¢Ö·×œ-חַטּא×Ŗֵינוּ לְמַעַן שְׁמֶךÖø:
(י) לÖøמּÖøה יאמְ×Øוּ הַגּוֹי֓ם אַיֵּה אֱלֹהֵיהֶם י֓וּÖøדַע בַּגּוֹי֓ם לְעֵינֵינוּ נ֓קְמַ×Ŗ דַּם-עֲבÖøדֶיךÖø הַשּׁÖøפוּךְ:
(יא) ×ŖÖ¼Öøבוֹא לְפÖøנֶיךÖø אֶנְקַ×Ŗ אÖø×”Ö“×™×Ø ×›Ö¼Ö°×’×“Ö¶×œ זְ×ØוֹעֲךÖø הוֹ×ŖÖµ×Ø ×‘Ö¼Ö°× Öµ×™ ×Ŗְמוּ×ŖÖøה:
(יב) וְהÖøשֵׁב ל֓שְׁכֵנֵינוּ שׁ֓בְעÖø×Ŗַי֓ם אֶל-חֵיקÖøם חֶ×ØְפּÖø×ŖÖøם אֲשֶׁ×Ø ×—Öµ×ØְפוּךÖø אֲדנÖøי:
(יג) וַאֲנַחְנוּ עַמְּךÖø וְצאן מַ×ØÖ°×¢Ö“×™×ŖֶךÖø נוֹדֶה לְּךÖø לְעוֹלÖøם לְדוֹ×Ø ×•Öøד×Ø × Ö°×”Ö·×¤Ö¼Öµ×Ø ×Ŗְּה֓לּÖø×ŖֶךÖø:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
× ×¢×Ø ×Ŗהלים דוא"ל ×Ŗהילים מי×Ŗה זהי×Øו×Ŗ המלך שלום ×”×¢×Øה שונא מעיק למדן ×Ŗפילו×Ŗ עין ישועה אליעז×Ø ×ž×•×¦×œ×— הגולה הגולו×Ŗ נפט×Ø ×ž×–×ž×•×Øים איב×Øים ×Ŗ×Øומה כאב עז×Øה אמונ×Ŗ ×Ŗפילה פחד ים דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני ישועו×Ŗ משמיים שי×Ø ×™×“×™×“×™× עק×Øה ×Ŗ×Øומ×Ŗ אויבים בנים ה×Øבים דוד דוד המלך אויב אהבה ×”×¢×Ø×Ŗ הים זיכוי לימודים ד×Ŗי


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net