8062
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לר×Ļו×Ē א×Ē חבירך - פרק פה

פה
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ לִבְנÖĩי-קרַח מִזְמוֹר:
(ב) רָ×Ļִי×ĒÖ¸ יְהוָה א֡רְ×ĻÖļךָ שַׁבְ×ĒÖŧÖ¸ שְׁבִי×Ē יַ×ĸֲקב:
(ג) נָשָׂא×ĒÖ¸ ×ĸֲוֹן ×ĸַמÖŧÖļךָ כÖŧִץÖŧִי×ĒÖ¸ כָל-חַטÖŧָא×Ēָם ץÖļלָה:
(ד) אָץ֡פְ×ĒÖŧÖ¸ כָל-×ĸÖļבְרָ×ĒÖļךָ הֱשִׁיבוֹ×ĒÖ¸ מÖĩחֲרוֹן א֡פÖŧÖļךָ:
(ה) שׁוÖŧבÖĩנוÖŧ אֱלֹהÖĩי יִשְׁ×ĸÖĩנוÖŧ וְהָפÖĩר כÖŧÖˇ×ĸַסְךָ ×ĸִמÖŧָנוÖŧ:
(ו) הַלְ×ĸוֹלָם ×ĒÖŧÖļאֹנ֡×Ŗ-בÖŧָנוÖŧ ×ĒÖŧִמְשׁךְ א֡פÖŧְךָ לְדר וָדר:
(ז) הֲלֹא א֡×ĒÖŧָה ×ĒÖŧָשׁוÖŧב ×ĒÖŧְחַיÖŧÖĩינוÖŧ וְ×ĸַמÖŧְךָ יִשְׂמְחוÖŧ-בָךְ:
(ח) הַרְאÖĩנוÖŧ יְהוָה חַסְדÖŧÖļךָ וְיÖļ׊ְׁ×ĸֲךָ ×ĒÖŧÖ´×ĒÖŧÖļן-לָנוÖŧ:
(ט) אÖļ׊ְׁמÖŗ×ĸָה מַה-יְדַבÖŧÖĩר הָאÖĩל יְהוָה כÖŧִי-יְדַבÖŧÖĩר שָׁלוֹם אÖļל-×ĸַמÖŧוֹ וְאÖļל-חֲסִידָיו וְאַל-יָשׁוÖŧבוÖŧ לְכִסְלָה:
(י) אַךְ קָרוֹב לִירÖĩאָיו יִשְׁ×ĸוֹ לִשְׁכÖŧן כÖŧָבוֹד בÖŧְא֡רְ×ĻÖĩנוÖŧ:
(יא) חÖļץÖļד-וÖļאֱמÖļ×Ē נִפְגÖŧָשׁוÖŧ ×ĻÖļדÖļק וְשָׁלוֹם נָשָׁקוÖŧ:
(יב) אֱמÖļ×Ē מÖĩאÖļרÖļ×Ĩ ×ĒÖŧÖ´×Ļְמָח וְ×ĻÖļדÖļק מִ׊Öŧָׁמַיִם נִ׊ְׁקָ×Ŗ:
(יג) גÖŧַם-יְהוָה יִ×ĒÖŧÖĩן הַטÖŧוֹב וְאַרְ×ĻÖĩנוÖŧ ×ĒÖŧÖ´×ĒÖŧÖĩן יְבוÖŧלָהÖŧ:
(יד) ×ĻÖļדÖļק לְפָנָיו יְהַלÖŧÖĩךְ וְיָשׂÖĩם לְדÖļרÖļךְ פÖŧÖ°×ĸָמָיו:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
א׊ שריפה שרפה מפלה ידידים ×Ēקנון ×ĸבוד×Ē מינו×Ē דוד המלך מריבה שלום בי×Ē הטבה ריב שי×ĸור מיז'בוז שונא משמים מוו×Ē ×Ēהילים שנאה אישה בן לשלוח זוג סגולו×Ē להבריח ה×Ļלחו×Ē נשיכ×Ē נחש דיין שלום זוגיו×Ē מי×Ēה ישו×ĸה רא׊ הרבים שליחה בי×Ē שונא מ×ĸיק סגולה משאלה טוב ×Ēלמוד ×Ēורה להרבו×Ē לייש ד×Ēי משלוח מ×Ē ×ĸילוי


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net