8054
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לה×Ēווכח ×ĸם המינים - פרק קטו

קטו
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לֹא לָנוÖŧ יְהוָה לֹא לָנוÖŧ כÖŧִי לְשִׁמְךָ ×ĒÖŧÖĩן כÖŧָבוֹד ×ĸַל-חַסְדÖŧְךָ ×ĸַל-אֲמִ×ĒÖŧÖļךָ:
(ב) לָמÖŧָה יאמְרוÖŧ הַגÖŧוֹיִם אַיÖŧÖĩה-נָא אֱלֹהÖĩיהÖļם:
(ג) וÖĩאלֹהÖĩינוÖŧ בַשÖŧָׁמָיִם כÖŧל אֲ׊ׁÖļר-חָפÖĩ×Ĩ ×ĸָשָׂה:
(ד) ×ĸÖ˛×ĻַבÖŧÖĩיהÖļם כÖŧÖļץÖļ×Ŗ וְזָהָב מַ×ĸֲשׂÖĩה יְדÖĩי אָדָם:
(ה) פÖŧÖļה לָהÖļם וְלֹא יְדַבÖŧÖĩרוÖŧ ×ĸÖĩינַיִם לָהÖļם וְלֹא יִרְאוÖŧ:
(ו) אָזְנַיִם לָהÖļם וְלֹא יִשְׁמָ×ĸוÖŧ א֡×Ŗ לָהÖļם וְלֹא יְרִיחוÖŧן:
(ז) יְדÖĩיהÖļם וְלֹא יְמִישׁוÖŧן רַגְלÖĩיהÖļם וְלֹא יְהַלÖŧÖĩכוÖŧ לֹא-יÖļהְגÖŧוÖŧ בÖŧִגְרוֹנָם:
(ח) כÖŧְמוֹהÖļם יִהְיוÖŧ ×ĸשׂÖĩיהÖļם כÖŧל אֲ׊ׁÖļר-בÖŧטÖĩחַ בÖŧָהÖļם:
(ט) יִשְׂרָאÖĩל בÖŧְטַח בÖŧַיהוָה ×ĸÖļזְרָם וÖŧמָגִנÖŧָם הוÖŧא:
(י) בÖŧÖĩי×Ē אַהֲרן בÖŧִטְחוÖŧ בַיהוָה ×ĸÖļזְרָם וÖŧמָגִנÖŧָם הוÖŧא:
(יא) יִרְאÖĩי יְהוָה בÖŧִטְחוÖŧ בַיהוָה ×ĸÖļזְרָם וÖŧמָגִנÖŧָם הוÖŧא:
(יב) יְהוָה זְכָרָנוÖŧ יְבָרÖĩךְ יְבָרÖĩךְ אÖļ×Ē-בÖŧÖĩי×Ē יִשְׂרָאÖĩל יְבָרÖĩךְ אÖļ×Ē-בÖŧÖĩי×Ē אַהֲרן:
(יג) יְבָרÖĩךְ יִרְאÖĩי יְהוָה הַקÖŧְט֡נÖŧִים ×ĸִם-הַגÖŧְדלִים:
(יד) יסÖĩ×Ŗ יְהוָה ×ĸֲלÖĩיכÖļם ×ĸֲלÖĩיכÖļם וְ×ĸַל-בÖŧÖ°× ÖĩיכÖļם:
(טו) בÖŧְרוÖŧכִים א֡×ĒÖŧÖļם לַיהוָה ×ĸשׂÖĩה שָׁמַיִם וָאָרÖļ×Ĩ:
(טז) הַשÖŧָׁמַיִם שָׁמַיִם לַיהוָה וְהָאָרÖļ×Ĩ × Ö¸×Ēַן לִבְנÖĩי-אָדָם:
(יז) לֹא-הַמÖŧÖĩ×Ēִים יְהַלְלוÖŧ-יָהÖŧ וְלֹא כÖŧָל-ירְדÖĩי דוÖŧמָה:
(יח) וַאֲנַחְנוÖŧ נְבָרÖĩךְ יָהÖŧ מÖĩ×ĸÖˇ×ĒÖŧָה וְ×ĸַד-×ĸוֹלָם הַלְלוÖŧיָהÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
×Ēהלים ץ×ĸרה דוד שירים הפלה ישו×ĸה כאן ידיד ר×ĸ אזהרה מי×Ēה משונה שונא יהודי ×Ēהילים Contact הנגן בר שכול סגולו×Ē ×ĸיר ×Ēלמיד סגולה בן ישו×ĸו×Ē רוחניו×Ē ח×Ēונה אנשי ה×ĸיר ׊פ×ĸ מכר ×Ēלמוד דוד המלך בן זוג ריב זכר למח×Ļי×Ē השקל מינו×Ē אישה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net