8055
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

למ×Ē×ĸנה - פרק לט

לט
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ לִידוÖŧ×ĒוÖŧן מִזְמוֹר לְדָוִד:
(ב) אָמַרְ×ĒÖŧִי אÖļשְׁמְרָה דְרָכַי מÖĩחֲטוֹא בִלְשׁוֹנִי אÖļשְׁמְרָה לְפִי מַחְסוֹם בÖŧÖ°×ĸד רָ׊ָׁ×ĸ לְנÖļגְדÖŧִי:
(ג) × Öļאֱלַמְ×ĒÖŧִי דוÖŧמִיÖŧָה הÖļחֱשׁÖĩי×Ēִי מִטÖŧוֹב וÖŧכְאÖĩבִי × Öļ×ĸְכÖŧָר:
(ד) חַם-לִבÖŧִי בÖŧְקִרְבÖŧִי בÖŧַהֲגִיגִי ×Ēִבְ×ĸ֡ר-אÖĩ׊ׁ דÖŧִבÖŧ֡רְ×ĒÖŧִי בÖŧִלְשׁוֹנִי:
(ה) הוֹדִי×ĸÖĩנִי יְהוָה קִ×ĻÖŧִי וÖŧמִדÖŧÖˇ×Ē יָמַי מַה-הִיא אÖĩדְ×ĸָה מÖļה-חָדÖĩל אָנִי:
(ו) הִנÖŧÖĩה טְפָחוֹ×Ē × Ö¸×ĒÖˇ×ĒÖŧָה יָמַי וְחÖļלְדÖŧִי כְאַיִן × ÖļגְדÖŧÖļךָ אַךְ-כÖŧָל-הÖļבÖļל כÖŧָל-אָדָם × Ö´×ĻÖŧָב ץÖļלָה:
(ז) אַךְ-בÖŧÖ°×ĻÖļלÖļם יִ×ĒְהַלÖŧÖļךְ-אִישׁ אַךְ-הÖļבÖļל יÖļהֱמָיוÖŧן יִ×ĻְבÖŧר וְלֹא-יÖĩדַ×ĸ מִי-אסְפָם:
(ח) וְ×ĸÖˇ×ĒÖŧָה מַה-קÖŧִוÖŧִי×Ēִי אֲדנָי ×ĒÖŧוֹחַלְ×ĒÖŧִי לְךָ הִיא:
(ט) מִכÖŧָל-פÖŧְ׊ָׁ×ĸַי הַ×ĻÖŧִילÖĩנִי חÖļרְפÖŧÖˇ×Ē נָבָל אַל-×ĒÖŧְשִׂימÖĩנִי:
(י) × Öļאֱלַמְ×ĒÖŧִי לֹא אÖļפְ×ĒÖŧַח-פÖŧִי כÖŧִי א֡×ĒÖŧָה ×ĸָשִׂי×ĒÖ¸:
(יא) הָסÖĩר מÖĩ×ĸָלַי נִגְ×ĸÖļךָ מִ×ĒÖŧִגְרַ×Ē יָדְךָ אֲנִי כָלִי×Ēִי:
(יב) בÖŧÖ°×Ēוֹכָחוֹ×Ē ×ĸַל-×ĸָוֹן יִסÖŧ֡רְ×ĒÖŧÖ¸ אִישׁ וַ×ĒÖŧÖļמÖļץ כÖŧÖ¸×ĸָ׊ׁ חֲמוÖŧדוֹ אַךְ הÖļבÖļל כÖŧָל-אָדָם ץÖļלָה:
(יג) ׊ִׁמְ×ĸָה-×ĒְפִלÖŧÖ¸×Ēִי יְהוָה וְשַׁוְ×ĸÖ¸×Ēִי הַאֲזִינָה אÖļל-דÖŧִמְ×ĸÖ¸×Ēִי אַל-×ĒÖŧÖļחֱרָשׁ כÖŧִי גÖĩר אָנכִי ×ĸִמÖŧָךְ ×ĒÖŧוֹשָׁב כÖŧְכָל-אֲבוֹ×Ēָי:
(יד) הָשַׁ×ĸ מִמÖŧÖļ× Öŧִי וְאַבְלִיגָה בÖŧְטÖļרÖļם אÖĩלÖĩךְ וְאÖĩינÖļ× Öŧִי:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
שנאה סגולו×Ē כפירה × ×ĸר חולה שונא טובה אם שכולה גדוד אלילים קשיים ×Ēהלים דפסחה משפט ריב דין טוב חולי ×Ēקנון יהב נישואים ישו×ĸה פרסום נשמה מ×ĸלה דוד אמונה קשיי לידה ×Ēהילים מי×Ēה קמחא דפסחא לשב×Ē בבי×Ē אמירה שלח לחבר סגולה ×ĸיר ישו×ĸו×Ē מוו×Ē רבים משמיים כאב רא׊


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net