8358
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

למי שהלשינוהו חינם - פרק קיז

קיז
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) הַלְלוÖŧ אÖļ×Ē-יְהוָה כÖŧָל-גÖŧוֹיִם שַׁבÖŧְחוÖŧהוÖŧ כÖŧָל-הָאÖģמÖŧִים:
(ב) כÖŧִי גָבַר ×ĸָלÖĩינוÖŧ חַסְדÖŧוֹ וÖļאֱמÖļ×Ē-יְהוָה לְ×ĸוֹלָם הַלְלוÖŧיָהÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
נישואים שלום ללא ילדים הקדשה הט×ĸיה ×ĸיר נחש לייש ×Ēהילים לשלוח שליחה לחבר מלך סגולו×Ē שונא אובדן אויבים מום אלילים דוד גדוד שונא מ×ĸיק ידידים ים נפטרים שלום בי×Ē לידה זיכויי מ×Ļיא×Ē חן מחלה בקשה דוד המלך סגולה בן למדן נשמה מס×ĸ אדם משמיים ישו×ĸה בן זוג מכרים ×ĸבוד×Ē אלילים אזהרה רבים


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net