8062
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

למי שהלשינוהו חינם - פרק קיז

קיז
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) הַלְלוÖŧ אÖļ×Ē-יְהוָה כÖŧָל-גÖŧוֹיִם שַׁבÖŧְחוÖŧהוÖŧ כÖŧָל-הָאÖģמÖŧִים:
(ב) כÖŧִי גָבַר ×ĸָלÖĩינוÖŧ חַסְדÖŧוֹ וÖļאֱמÖļ×Ē-יְהוָה לְ×ĸוֹלָם הַלְלוÖŧיָהÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
אובדן דוד המלך שכול ×Ēרומו×Ē סגולה לימודים ×ĸין ללא ילדים מי×Ēה משונה הטבה ישו×ĸה סגולו×Ē כבוד רבי ×Ēהלים ×ĸם האר×Ĩ פחד מ×ĸלה ×Ēהילים Contact משונה ישו×ĸו×Ē מ×Ļיא×Ē חן אמירה קושי חולשו×Ē מ×ĸל×Ē הרבים דוד המלך מיז'בוז יוחאי חולי שלום ×Ēהילים מחולק ל10 נפטרים אמונה זוגיו×Ē ×Ēלמיד רשבי אם שכולה ×Ēפילה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net