6871
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

ל×Øאו×Ŗ ניהים גדולים - פ×Øק צב

צב
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) מ֓זְמוֹ×Ø ×©×Ö“×™×Ø ×œÖ°×™×•Ö¹× הַשַּׁבּÖø×Ŗ:
(ב) טוֹב לְהדוֹ×Ŗ לַיהוÖøה וּלְזַמֵּ×Ø ×œÖ°×©×Ö“×žÖ°×šÖø עֶלְיוֹן:
(ג) לְהַגּ֓יד בַּבּקֶ×Ø ×—Ö·×”Ö°×“Ö¼Ö¶×šÖø וֶאֱמוּנÖø×ŖְךÖø בַּלֵּילוֹ×Ŗ:
(ד) עֲלֵי-×¢Öøשׂוֹ×Ø ×•Ö·×¢Ö²×œÖµ×™-× Öøבֶל עֲלֵי ×”Ö“×’Ö¼Öøיוֹן בְּכ֓נּוֹ×Ø:
(ה) ×›Ö¼Ö“×™ שׂ֓מַּחְ×ŖÖ¼Ö·× Ö“×™ יְהוÖøה בְּפÖøעֳלֶךÖø בְּמַעֲשֵׂי יÖøדֶיךÖø אֲ×Øַנֵּן:
(ו) מַה-גּÖøדְלוּ מַעֲשֶׂיךÖø יְהוÖøה מְאד ×¢Öøמְקוּ מַחְשְׁב×ŖֶיךÖø:
(ז) א֓ישׁ בַּעַ×Ø ×œÖ¹× יֵדÖø×¢ וּכְה֓יל לֹא-יÖøב֓ין אֶ×Ŗ-זא×Ŗ:
(ח) בּ֓פְ×Øחַ ×ØְשׁÖøע֓ים כְּמוֹ עֵשֶׂב וַיּÖøצ֓יצוּ כּÖøל-פּעֲלֵי אÖøוֶן לְה֓שּׁÖøמְדÖøם עֲדֵי-עַד:
(ט) וְאַ×ŖÖ¼Öøה מÖø×Øוֹם לְעלÖøם יְהוÖøה:
(י) ×›Ö¼Ö“×™ ×”Ö“× Ö¼Öµ×” איְבֶיךÖø יְהוÖøה ×›Ö¼Ö“×™-×”Ö“× Ö¼Öµ×” איְבֶיךÖø יאבֵדוּ ×™Ö“×ŖְפּÖø×Øְדוּ כּÖøל-פּעֲלֵי אÖøוֶן:
(יא) וַ×ŖÖ¼Öø×Øֶם ×›Ö¼Ö“×Øְאֵים קַ×ØÖ°× Ö“×™ בַּלּ×ŖÖ“×™ בְּשֶׁמֶן ×ØÖ·×¢Ö²× Öøן:
(יב) וַ×Ŗַּבֵּט ×¢Öµ×™× Ö“×™ בְּשׁוּ×ØÖøי בַּקּÖøמ֓ים ×¢Öøלַי מְ×Øֵע֓ים ×Ŗּ֓שְׁמַעְנÖøה אÖøזְנÖøי:
(יג) צַדּ֓יק כַּ×ŖÖ¼ÖøמÖø×Ø ×™Ö“×¤Ö°×ØÖøח כְּאֶ×Øֶז בַּלְּבÖøנוֹן י֓שְׂגֶּה:
(יד) שְׁ×Ŗוּל֓ים בְּבֵי×Ŗ יְהוÖøה בְּחַצְ×Øוֹ×Ŗ אֱלֹהֵינוּ יַפְ×Ø֓יחוּ:
(טו) עוֹד יְנוּבוּן בְּשֵׂיבÖøה דְּשֵׁנ֓ים וְ×Øַעֲנַנּ֓ים י֓הְיוּ:
(טז) לְהַגּ֓יד ×›Ö¼Ö“×™-יÖøשׁÖø×Ø ×™Ö°×”×•Öøה צוּ×ØÖ“×™ וְלֹא-עַוְלÖø×ŖÖøה בּוֹ:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
דוד ישועו×Ŗ ×Ŗפילה אימייל טוב ×Øיב שנאה ישועה זיכוי אדם פ×Øהום ×Ŗהילים דוד המלך מ×Ŗ אמונ×Ŗ ים מזמו×Øים מזמו×Ø ×œ×Ŗודה יהב שב×Ŗ עז×Øה טעו×Ŗ ×Ŗהלים ×Øוחני שמי×Ø×Ŗ קש×Ø ×§×ž×—× דפהחא שמעון שיעו×Ø ×ž×¦×™××Ŗ חן אובדן בניין ×Ŗו×Øה הגולו×Ŗ חי הגולה שואב מים משמים מלך החיו×Ŗ הפינה פ×Ø× ×”×” מעל×Ŗ


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net