8305
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

להנ×Ļל משט×Ŗ מים - פרק כד

כד
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לְדָוִד מִזְמוֹר לַיהוָה הָאָרÖļ×Ĩ וÖŧמְלוֹאָהÖŧ ×ĒÖŧÖĩבÖĩל וְישְׁבÖĩי בָהÖŧ:
(ב) כÖŧִי הוÖŧא ×ĸַל-יַמÖŧִים יְסָדָהÖŧ וְ×ĸַל-נְהָרוֹ×Ē יְכוֹנְנÖļהָ:
(ג) מִי-יַ×ĸֲלÖļה בÖŧְהַר יְהוָה וÖŧמִי-יָקוÖŧם בÖŧִמְקוֹם קָדְשׁוֹ:
(ד) נְקִי כַפÖŧַיִם וÖŧבַר לÖĩבָב אֲ׊ׁÖļר לֹא-נָשָׂא לַשÖŧָׁוְא נַפְשִׁי וְלֹא נִשְׁבÖŧÖˇ×ĸ לְמִרְמָה:
(ה) יִשÖŧָׂא בְרָכָה מÖĩאÖĩ×Ē יְהוָה וÖŧ×Ļְדָקָה מÖĩאֱלֹהÖĩי יִשְׁ×ĸוֹ:
(ו) זÖļה דÖŧוֹר דÖŧרְשָׁיו מְבַקְשׁÖĩי פָנÖļיךָ יַ×ĸֲקב ץÖļלָה:
(ז) שְׂאוÖŧ ׊ְׁ×ĸָרִים רָא׊ׁÖĩיכÖļם וְהִנÖŧָשְׂאוÖŧ פÖŧÖ´×ĒְחÖĩי ×ĸוֹלָם וְיָבוֹא מÖļלÖļךְ הַכÖŧָבוֹד:
(ח) מִי זÖļה מÖļלÖļךְ הַכÖŧָבוֹד יְהוָה ×ĸִזÖŧוÖŧז וְגִבÖŧוֹר יְהוָה גÖŧִבÖŧוֹר מִלְחָמָה:
(ט) שְׂאוÖŧ ׊ְׁ×ĸָרִים רָא׊ׁÖĩיכÖļם וÖŧשְׂאוÖŧ פÖŧÖ´×ĒְחÖĩי ×ĸוֹלָם וְיָבא מÖļלÖļךְ הַכÖŧָבוֹד:
(י) מִי הוÖŧא זÖļה מÖļלÖļךְ הַכÖŧָבוֹד יְהוָה ×Ļְבָאוֹ×Ē הוÖŧא מÖļלÖļךְ הַכÖŧָבוֹד ץÖļלָה:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
נשמה המלך ישו×ĸה מו×Ē סגולו×Ē מריבה מזמורים ישו×ĸו×Ē נפטר שנאה שונאים יהודי מ×ĸל×Ē שלום אדם ×Ēורה כאב ידיד מפלה ×ĸיר מ×ĸלה חבר ילדים רא׊ סגולה דביקו×Ē שונא אלי×ĸזר ט×ĸו×Ē אריה דוד המלך טוב אם שכולה נשיכ×Ē נחש קושי לאמר בי×Ē player מינו×Ē כאן בניה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net