6351
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

להצליח בשליחו×Ŗך - פ×Øק פב

פב
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) מ֓זְמוֹ×Ø ×œÖ°×Öø×”Öø×£ אֱלֹה֓ים נ֓צּÖøב בַּעֲדַ×Ŗ-אֵל בְּקֶ×Øֶב אֱלֹה֓ים י֓שְׁפּט:
(ב) עַד-מÖø×Ŗַי ×Ŗּ֓שְׁפְּטוּ-×¢Öøוֶל וּפְנֵי ×ØְשׁÖøע֓ים ×Ŗּ֓שְׂאוּ-הֶלÖøה:
(ג) שׁ֓פְטוּ-דÖøל וְיÖø×Ŗוֹם ×¢Öø× Ö“×™ וÖø×ØÖøשׁ הַצְדּ֓יקוּ:
(ד) פַּלְּטוּ-דַל וְאֶבְיוֹן מ֓יַּד ×ØְשׁÖøע֓ים הַצּ֓ילוּ:
(ה) לֹא יÖøדְעוּ וְלֹא יÖøב֓ינוּ בַּחֲשֵׁכÖøה ×™Ö“×ŖְהַלּÖøכוּ י֓מּוֹטוּ כּÖøל-מוֹהְדֵי אÖø×Øֶׄ:
(ו) אֲנ֓י אÖøמַ×ØÖ°×ŖÖ¼Ö“×™ אֱלֹה֓ים אַ×Ŗֶּם וּבְנֵי עֶלְיוֹן כֻּלְּכֶם:
(ז) אÖøכֵן כְּאÖøדÖøם ×Ŗְּמוּ×Ŗוּן וּכְאַחַד הַשּׂÖø×Ø֓ים ×Ŗּ֓פּלוּ:
(ח) קוּמÖøה אֱלֹה֓ים שׁÖøפְטÖøה הÖøאÖø×Øֶׄ ×›Ö¼Ö“×™-אַ×ŖÖ¼Öøה ×Ŗ֓נְחַל בְּכÖøל-הַגּוֹי֓ם:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
מ×Øיבה זוגיו×Ŗ ×Ŗהלים שיעו×Ø player שונא יצי×Ø×Ŗ קש×Ø ×›×‘×•×“ עבודה בנים ×Øוחני נישואים זיכויי דוד חיו×Ŗ ה×Øבים ×Ŗהילים מחולק שי×Ø ××™×©×” משלוח הפינה חי חיים המלך הגולו×Ŗ בן י×Øאה ×Ŗנאי שימוש ×Øבים חולשו×Ŗ הגולה מציא×Ŗ חן Contact הב×Øחה ×Ŗהילים גשמי×Ŗ


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net