6300
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

להצליח בשליחו×Ŗך - פ×Øק פב

פב
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) מ֓זְמוֹ×Ø ×œÖ°×Öø×”Öø×£ אֱלֹה֓ים נ֓צּÖøב בַּעֲדַ×Ŗ-אֵל בְּקֶ×Øֶב אֱלֹה֓ים י֓שְׁפּט:
(ב) עַד-מÖø×Ŗַי ×Ŗּ֓שְׁפְּטוּ-×¢Öøוֶל וּפְנֵי ×ØְשׁÖøע֓ים ×Ŗּ֓שְׂאוּ-הֶלÖøה:
(ג) שׁ֓פְטוּ-דÖøל וְיÖø×Ŗוֹם ×¢Öø× Ö“×™ וÖø×ØÖøשׁ הַצְדּ֓יקוּ:
(ד) פַּלְּטוּ-דַל וְאֶבְיוֹן מ֓יַּד ×ØְשׁÖøע֓ים הַצּ֓ילוּ:
(ה) לֹא יÖøדְעוּ וְלֹא יÖøב֓ינוּ בַּחֲשֵׁכÖøה ×™Ö“×ŖְהַלּÖøכוּ י֓מּוֹטוּ כּÖøל-מוֹהְדֵי אÖø×Øֶׄ:
(ו) אֲנ֓י אÖøמַ×ØÖ°×ŖÖ¼Ö“×™ אֱלֹה֓ים אַ×Ŗֶּם וּבְנֵי עֶלְיוֹן כֻּלְּכֶם:
(ז) אÖøכֵן כְּאÖøדÖøם ×Ŗְּמוּ×Ŗוּן וּכְאַחַד הַשּׂÖø×Ø֓ים ×Ŗּ֓פּלוּ:
(ח) קוּמÖøה אֱלֹה֓ים שׁÖøפְטÖøה הÖøאÖø×Øֶׄ ×›Ö¼Ö“×™-אַ×ŖÖ¼Öøה ×Ŗ֓נְחַל בְּכÖøל-הַגּוֹי֓ם:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
הגולה ח×Ŗונה לה×Ŗפלל מוו×Ŗ דפהחה י×Øאה המלך ידיד יהב זיכויי ×Ŗ×Øומה לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים ישועה שלום ×Ŗהילים שב×Ŗ ×Ŗפילה ×Ŗהלים קמחה קמחא דפהחא פ×Ø× ×”×” ה×Øבים ×Ŗהלים אימייל נפלים דוד המלך ×Øחמים אש ש×Øיפה ש×Øפה ×Ŗמו×Ŗה מעל×Ŗ מזמו×Øים הפלה שפע שלום בי×Ŗ הגולו×Ŗ × ×¢×Ø ×—×•×œ×” עין אם שכולה למדן אויב מלך קמח לפהח ×Øיב דוד הגשמ×Ŗ משאלה בקשה


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net