8054
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לה×Ļליח בשליחו×Ēך - פרק פב

פב
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) מִזְמוֹר לְאָסָ×Ŗ אֱלֹהִים × Ö´×ĻÖŧָב בÖŧÖˇ×ĸֲדַ×Ē-אÖĩל בÖŧְקÖļרÖļב אֱלֹהִים יִשְׁפÖŧט:
(ב) ×ĸַד-מָ×Ēַי ×ĒÖŧִ׊ְׁפÖŧְטוÖŧ-×ĸָוÖļל וÖŧפְנÖĩי רְ׊ָׁ×ĸִים ×ĒÖŧִשְׂאוÖŧ-ץÖļלָה:
(ג) שִׁפְטוÖŧ-דָל וְיָ×Ēוֹם ×ĸָנִי וָרָשׁ הַ×ĻְדÖŧִיקוÖŧ:
(ד) פÖŧַלÖŧְטוÖŧ-דַל וְאÖļבְיוֹן מִיÖŧַד רְ׊ָׁ×ĸִים הַ×ĻÖŧִילוÖŧ:
(ה) לֹא יָדְ×ĸוÖŧ וְלֹא יָבִינוÖŧ בÖŧַחֲשׁÖĩכָה יִ×ĒְהַלÖŧָכוÖŧ יִמÖŧוֹטוÖŧ כÖŧָל-מוֹסְדÖĩי אָרÖļ×Ĩ:
(ו) אֲנִי אָמַרְ×ĒÖŧִי אֱלֹהִים א֡×ĒÖŧÖļם וÖŧבְנÖĩי ×ĸÖļלְיוֹן כÖŧÖģלÖŧְכÖļם:
(ז) אָכÖĩן כÖŧְאָדָם ×ĒÖŧְמוÖŧ×ĒוÖŧן וÖŧכְאַחַד הַשÖŧָׂרִים ×ĒÖŧִפÖŧלוÖŧ:
(ח) קוÖŧמָה אֱלֹהִים שָׁפְטָה הָאָרÖļ×Ĩ כÖŧִי-א֡×ĒÖŧָה ×Ēִנְחַל בÖŧְכָל-הַגÖŧוֹיִם:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
דוד אישה גדוד לימוד ×Ēהלים ×Ēרומה לאמיר×Ē ×Ēהילים מריבה ישו×ĸה נפטר דוד המלך ×Ēלמוד המלך שונא מ×Ļיא×Ē חן מזמורים סגולו×Ē ×Ēנאי שימוש ×Ēודה אריה אזהרה זהירו×Ē מ×ĸל×Ē ה×Ļלחה שלום בי×Ē ×Ēרומו×Ē ×Ēהילים סגולה ×Ēהלים ×Ēהילים דוא"ל שנאה ×Ēפילו×Ē אם שכולה ישו×ĸו×Ē מלחמה אנשי ה×ĸיר בי×Ē משלוח בקשה לימוד


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net