6877
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

אם היה שונאך מעיק עליך - פ×Øק קט

קט
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) לַמְנַצֵּחַ לְדÖøו֓ד מ֓זְמוֹ×Ø ×Ö±×œÖ¹×”Öµ×™ ×Ŗְה֓לּÖø×ŖÖ“×™ אַל-×Ŗֶּחֱ×Øַשׁ:
(ב) ×›Ö¼Ö“×™ פ֓י ×ØÖøשׁÖø×¢ וּפ֓י-מ֓×ØְמÖøה ×¢Öøלַי פּÖø×ŖÖøחוּ דּ֓בְּ×Øוּ א֓×ŖÖ¼Ö“×™ לְשׁוֹן שׁÖøקֶ×Ø:
(ג) וְד֓בְ×Øֵי שׂ֓נְאÖøה הְבÖøבוּנ֓י וַיּ֓לּÖøחֲמוּנ֓י ×—Ö“× Ö¼Öøם:
(ד) ×Ŗַּחַ×Ŗ-אַהֲבÖø×ŖÖ“×™ י֓שְׂטְנוּנ֓י וַאֲנ֓י ×Ŗְפ֓לּÖøה:
(ה) וַיּÖøשׂ֓ימוּ ×¢Öøלַי ×ØÖø×¢Öøה ×Ŗַּחַ×Ŗ טוֹבÖøה וְשׂ֓נְאÖøה ×Ŗַּחַ×Ŗ אַהֲבÖø×ŖÖ“×™:
(ו) הַפְקֵד ×¢ÖøלÖøיו ×ØÖøשׁÖø×¢ וְשׂÖøטÖøן יַעֲמד עַל-יְמ֓ינוֹ:
(ז) בְּה֓שּׁÖøפְטוֹ יֵצֵא ×ØÖøשׁÖø×¢ וּ×Ŗְפ֓לּÖø×Ŗוֹ ×Ŗּ֓הְיֶה לַחֲטÖøאÖøה:
(ח) י֓הְיוּ-יÖøמÖøיו מְעַטּ֓ים פְּקֻדּÖø×Ŗוֹ י֓קַּח אַחֵ×Ø:
(ט) י֓הְיוּ-בÖø× Öøיו יְ×Ŗוֹמ֓ים וְא֓שְׁ×Ŗּוֹ אַלְמÖø× Öøה:
(י) וְנוֹעַ יÖøנוּעוּ בÖø× Öøיו וְשׁ֓אֵלוּ וְדÖø×Øְשׁוּ מֵחÖø×Øְבוֹ×Ŗֵיהֶם:
(יא) יְנַקֵּשׁ נוֹשֶׁה לְכÖøל-אֲשֶׁ×Ø-לוֹ וְיÖøבזּוּ זÖø×Ø֓ים יְג֓יעוֹ:
(יב) אַל-×™Ö°×”Ö“×™-לוֹ משֵׁךְ חÖøהֶד וְאַל-×™Ö°×”Ö“×™ חוֹנֵן ל֓י×ŖוֹמÖøיו:
(יג) ×™Ö°×”Ö“×™-אַחֲ×ØÖ“×™×Ŗוֹ לְהַכְ×ØÖ“×™×Ŗ בְּדוֹ×Ø ×Ö·×—Öµ×Ø ×™Ö“×žÖ¼Ö·×— שְׁמÖøם:
(יד) ×™Ö“×–Ö¼Öøכֵ×Ø ×¢Ö²×•Ö¹×Ÿ אֲב×ŖÖøיו אֶל-יְהוÖøה וְחַטַּא×Ŗ א֓מּוֹ אַל-×Ŗּ֓מּÖøח:
(טו) י֓הְיוּ נֶגֶד-יְהוÖøה ×ŖÖ¼Öøמ֓יד וְיַכְ×ØÖµ×Ŗ מֵאֶ×Øֶׄ ×–Ö“×›Ö°×ØÖøם:
(טז) יַעַן אֲשֶׁ×Ø ×œÖ¹×-זÖøכַ×Ø ×¢Ö²×©×‚×•Ö¹×Ŗ חÖøהֶד וַיּ֓×Øְדּף א֓ישׁ-×¢Öø× Ö“×™ וְאֶבְיוֹן וְנ֓כְאֵה לֵבÖøב לְמוֹ×ŖÖµ×Ŗ:
(יז) וַיֶּאֱהַב קְלÖøלÖøה וַ×Ŗְּבוֹאֵהוּ וְלֹא-חÖøפֵׄ בּ֓בְ×ØÖøכÖøה וַ×ŖÖ¼Ö“×Øְחַק מ֓מֶּנּוּ:
(יח) וַיּ֓לְבַּשׁ קְלÖøלÖøה כְּמַדּוֹ וַ×ŖÖ¼Öøבא כַמַּי֓ם בְּק֓×Øְבּוֹ וְכַשֶּׁמֶן בְּעַצְמוֹ×ŖÖøיו:
(יט) ×ŖÖ¼Ö°×”Ö“×™-לוֹ כְּבֶגֶד יַעְטֶּה וּלְמֵזַח ×ŖÖ¼Öøמ֓יד יַחְגְּ×ØֶהÖø:
(כ) זא×Ŗ פְּעֻלַּ×Ŗ שׂטְנַי מֵאֵ×Ŗ יְהוÖøה וְהַדּבְ×Ø֓ים ×ØÖø×¢ עַל-נַפְשׁ֓י:
(כא) וְאַ×ŖÖ¼Öøה יֱהו֓ה אֲדנÖøי עֲשֵׂה-א֓×ŖÖ¼Ö“×™ לְמַעַן שְׁמֶךÖø ×›Ö¼Ö“×™-טוֹב חַהְדְּךÖø הַצּ֓ילֵנ֓י:
(כב) ×›Ö¼Ö“×™-×¢Öø× Ö“×™ וְאֶבְיוֹן אÖø× ×›Ö“×™ וְל֓בּ֓י חÖøלַל בְּק֓×Øְבּ֓י:
(כג) כְּצֵל כּ֓נְטוֹ×Ŗוֹ נֶהֱלÖøכְ×ŖÖ¼Ö“×™ × Ö“× Ö°×¢Ö·×ØÖ°×ŖÖ¼Ö“×™ כּÖøאַ×Øְבֶּה:
(כד) בּ֓×Øְכַּי כּÖøשְׁלוּ מ֓צּוֹם וּבְשׂÖø×ØÖ“×™ כּÖøחַשׁ מ֓שּׁÖøמֶן:
(כה) וַאֲנ֓י הÖø×™Ö“×™×ŖÖ“×™ חֶ×ØְפּÖøה לÖøהֶם ×™Ö“×Øְאוּנ֓י יְנ֓יעוּן ×ØאשׁÖøם:
(כו) ×¢Öøזְ×ØÖµ× Ö“×™ יְהוÖøה אֱלֹהÖøי הוֹשׁ֓יעֵנ֓י כְחַהְדֶּךÖø:
(כז) וְיֵדְעוּ ×›Ö¼Ö“×™-יÖøדְךÖø זּא×Ŗ אַ×ŖÖ¼Öøה יְהוÖøה עֲשׂ֓י×ŖÖøהּ:
(כח) יְקַלְלוּ הֵמּÖøה וְאַ×ŖÖ¼Öøה ×ŖְבÖø×Øֵךְ קÖøמוּ וַיֵּבשׁוּ וְעַבְדְּךÖø י֓שְׂמÖøח:
(כט) י֓לְבְּשׁוּ שׂוֹטְנַי כְּל֓מּÖøה וְיַעֲטוּ כַמְע֓יל בּÖøשְׁ×ŖÖ¼Öøם:
(ל) אוֹדֶה יְהוÖøה מְאד בְּפ֓י וּבְ×Ŗוֹךְ ×Øַבּ֓ים אֲהַלְלֶנּוּ:
(לא) ×›Ö¼Ö“×™-יַעֲמד ל֓ימ֓ין אֶבְיוֹן לְהוֹשׁ֓יעַ מ֓שּׁפְטֵי נַפְשׁוֹ:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
שלימה זיכויי ×Ŗהלים נישואים ×Ŗעוקה הגולה דוד המלך ב×Ø ×©× ××” קמחא דפהחא זכ×Ø ×œ×ž×—×¦×™×Ŗ השקל מינו×Ŗ נגן עילוי צדיק ישועו×Ŗ טעו×Ŗ מ×Øיבה גשמי שלא יחלש שואב מים הגולו×Ŗ ×Øיב המלך ×Ŗעוקה ×Ŗהילים מזמו×Øים בן זוג ישועה חב×Ø ×ž×©×¤×˜ בניין הכשה שונאים שונא בקשה עין מום י×Øאה מ×Ŗים פ×Øהם מוצלח איב×Øים שונא מעיק פחד


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net