8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לה×Ļליח בחנו×Ē - פרק סג

סג קיד
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) מִזְמוֹר לְדָוִד בÖŧִהְיוֹ×Ēוֹ בÖŧְמִדְבÖŧ֡ר יְהוÖŧדָה:
(ב) אֱלֹהִים אÖĩלִי א֡×ĒÖŧָה אֲשַׁחֲרÖļךÖŧÖ¸ ×Ļָמְאָה לְךָ נַפְשִׁי כÖŧָמַהÖŧ לְךָ בְשָׂרִי בÖŧְאÖļרÖļ×Ĩ-×ĻִיÖŧָה וְ×ĸָיÖĩ×Ŗ בÖŧְלִי-מָיִם:
(ג) כÖŧÖĩן בÖŧ֡קÖŧדÖļ׊ׁ חֲזִי×Ēִךָ לִרְאוֹ×Ē ×ĸÖģזÖŧְךָ וÖŧכְבוֹדÖļךָ:
(ד) כÖŧִי-טוֹב חַסְדÖŧְךָ מÖĩחַיÖŧִים שְׂפָ×Ēַי יְשַׁבÖŧְחוÖŧנְךָ:
(ה) כÖŧÖĩן אֲבָרÖļכְךָ בְחַיÖŧָי בÖŧְשִׁמְךָ אÖļ׊Öŧָׂא כַפÖŧָי:
(ו) כÖŧְמוֹ חÖĩלÖļב וָדÖļ׊ׁÖļן ×ĒÖŧִשְׂבÖŧÖˇ×ĸ נַפְשִׁי וְשִׂפְ×ĒÖĩי רְנָנוֹ×Ē יְהַלÖŧÖļל-פÖŧִי:
(ז) אִם-זְכַרְ×ĒÖŧִיךָ ×ĸַל-יְ×ĻוÖŧ×ĸָי בÖŧְאַשְׁמÖģרוֹ×Ē אÖļהְגÖŧÖļה-בÖŧָךְ:
(ח) כÖŧִי-הָיִי×ĒÖ¸ ×ĸÖļזְרָ×Ēָה לÖŧִי וÖŧבְ×ĻÖĩל כÖŧְנָפÖļיךָ אֲר֡נÖŧÖĩן:
(ט) דÖŧָבְקָה נַפְשִׁי אַחֲרÖļיךָ בÖŧִי ×ĒÖŧָמְכָה יְמִינÖļךָ:
(י) וְהÖĩמÖŧָה לְשׁוֹאָה יְבַקְשׁוÖŧ נַפְשִׁי יָבאוÖŧ בÖŧÖ°×Ēַחְ×ĒÖŧִיÖŧוֹ×Ē הָאָרÖļ×Ĩ:
(יא) יַגÖŧִירÖģהוÖŧ ×ĸַל-יְדÖĩי-חָרÖļב מְנָ×Ē ׊ׁÖģ×ĸָלִים יִהְיוÖŧ:
(יב) וְהַמÖŧÖļלÖļךְ יִשְׂמַח בÖŧÖĩאלֹהִים יִ×ĒְהַלÖŧÖĩל כÖŧָל-הַנÖŧִשְׁבÖŧÖ¸×ĸ בÖŧוֹ כÖŧִי יִסÖŧָכÖĩר פÖŧִי דÖŧוֹבְרÖĩי-׊ָׁקÖļר:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
פחד ×Ēהלים רוחני זהירו×Ē דוד המלך מריבה מינו×Ē שלום ח×Ēונה מ×Ļיא×Ē זיווג ×ĸשיר טיול דוד לשב×Ē בבי×Ē שלום בי×Ē זיכוי בקשה שיר ישו×ĸה ט×ĸו×Ē סגולו×Ē ישו×ĸו×Ē ×Ē×ĸוקה סגולה יהודי להבריח שונאיך הפלה נישואין מלחמה ×Ēהילים מלך החיו×Ē שנאה ×Ēרומה גשמי מזמורים כאב רא׊ הט×ĸיה גשמי×Ē פאפו


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net