8357
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לכל ×Ļרה - פרק כה

כה
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לְדָוִד אÖĩלÖļיךָ יְהוָה נַפְשִׁי אÖļ׊Öŧָׂא:
(ב) אֱלֹהַי בÖŧְךָ בָטַחְ×ĒÖŧִי אַל-אÖĩבוֹשָׁה אַל-יַ×ĸַלְ×ĻוÖŧ אוֹיְבַי לִי:
(ג) גÖŧַם כÖŧָל-קוֹÖļיךָ לֹא יÖĩבשׁוÖŧ יÖĩבשׁוÖŧ הַבÖŧוֹגְדִים רÖĩיקָם:
(ד) דÖŧְרָכÖļיךָ יְהוָה הוֹדִי×ĸÖĩנִי ארְחוֹ×ĒÖļיךָ לַמÖŧְדÖĩנִי:
(ה) הַדְרִיכÖĩנִי בַאֲמִ×ĒÖŧÖļךָ וְלַמÖŧְדÖĩנִי כÖŧִי-א֡×ĒÖŧָה אֱלֹהÖĩי יִשְׁ×ĸִי אוֹ×Ēְךָ קִוÖŧִי×Ēִי כÖŧָל-הַיÖŧוֹם:
(ו) זְכר-רַחֲמÖļיךָ יְהוָה וַחֲסָדÖļיךָ כÖŧִי מÖĩ×ĸוֹלָם הÖĩמÖŧָה:
(ז) חַטÖŧאו×Ē × Ö°×ĸוÖŧרַי וÖŧפְ׊ָׁ×ĸַי אַל-×ĒÖŧִזְכÖŧר כÖŧְחַסְדÖŧְךָ זְכָר-לִי-א֡×ĒÖŧָה לְמַ×ĸַן טוÖŧבְךָ יְהוָה:
(ח) טוֹב וְיָשָׁר יְהוָה ×ĸַל-כÖŧÖĩן יוֹרÖļה חַטÖŧָאִים בÖŧַדÖŧָרÖļךְ:
(ט) יַדְרÖĩךְ ×ĸֲנָוִים בÖŧַמÖŧִ׊ְׁפÖŧָט וִילַמÖŧÖĩד ×ĸֲנָוִים דÖŧַרְכÖŧוֹ:
(י) כÖŧָל-אָרְחוֹ×Ē יְהוָה חÖļץÖļד וÖļאֱמÖļ×Ē לְנ×ĻְרÖĩי בְרִי×Ēוֹ וְ×ĸÖĩד×Ēָיו:
(יא) לְמַ×ĸַן-שִׁמְךָ יְהוָה וְסָלַחְ×ĒÖŧÖ¸ לַ×ĸֲוֹנִי כÖŧִי רַב-הוÖŧא:
(יב) מִי זÖļה הָאִישׁ יְרÖĩא יְהוָה יוֹרÖļ× ÖŧוÖŧ בÖŧְדÖļרÖļךְ יִבְחָר:
(יג) נַפְשׁוֹ בÖŧְטוֹב ×ĒÖŧָלִין וְזַרְ×ĸוֹ יִירַשׁ אָרÖļ×Ĩ:
(יד) סוֹד יְהוָה לִירÖĩאָיו וÖŧבְרִי×Ēוֹ לְהוֹדִי×ĸָם:
(טו) ×ĸÖĩינַי ×ĒÖŧָמִיד אÖļל-יְהוָה כÖŧִי-הוÖŧא יוֹ×Ļִיא מÖĩרÖļ׊ׁÖļ×Ē רַגְלָי:
(טז) פÖŧÖ°× Öĩה-אÖĩלַי וְחָנÖŧÖĩנִי כÖŧִי-יָחִיד וְ×ĸָנִי אָנִי:
(יז) ×Ļָרוֹ×Ē לְבָבִי הִרְחִיבוÖŧ מִמÖŧÖ°×ĻוÖŧקוֹ×Ēַי הוֹ×ĻִיאÖĩנִי:
(יח) רְאÖĩה-×ĸָנְיִי וַ×ĸֲמָלִי וְשָׂא לְכָל-חַטÖŧאו×Ēָי:
(יט) רְאÖĩה איְבַי כÖŧִי-רָבÖŧוÖŧ וְשִׂנְאַ×Ē חָמָס שְׂנÖĩאוÖŧנִי:
(כ) שָׁמְרָה נַפְשִׁי וְהַ×ĻÖŧִילÖĩנִי אַל-אÖĩבוֹשׁ כÖŧִי-חָסִי×Ēִי בָךְ:
(כא) ×ĒÖŧם-וָישׁÖļר יִ×ĻÖŧְרוÖŧנִי כÖŧִי קִוÖŧִי×Ēִיךָ:
(כב) פÖŧְדÖĩה-אֱלֹהִים אÖļ×Ē-יִשְׂרָאÖĩל מִכÖŧל ×Ļָרוֹ×Ēָיו:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
×ĸבודה אמירה ישו×ĸו×Ē כאב player ידידים הגשמ×Ē משאלה בי×Ē זוגיו×Ē דוד המלך ח×Ēונה נשיכ×Ē נחש שונא מזמורים המלך מ×Ļיא×Ē זיווג מוו×Ē ×Ēהילים בקשה ×Ēהלים ×Ēהילים דוא"ל קושי פחד משאלה רפואה סגולה לאמר דוד ללא ילדים שמיר×Ē ק׊ר מכר מלחמה למ×Ļוא חן שליחה לחבר מריבה ×Ēלמוד ×Ēורה רבי ×ĸיר ישו×ĸה × ×ĸר מלך החיו×Ē חן אלי×ĸזר


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net