8055
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לנשיכ×Ē נחש - פרק קמז

קמז
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) הַלְלוÖŧיָהÖŧ כÖŧִי-טוֹב זַמÖŧְרָה אֱלֹהÖĩינוÖŧ כÖŧִי-× Ö¸×ĸִים נָאוָה ×ĒְהִלÖŧָה:
(ב) בÖŧ× Öĩה יְרוÖŧשָׁלַם יְהוָה נִדְחÖĩי יִשְׂרָאÖĩל יְכַנÖŧÖĩץ:
(ג) הָרוֹפÖĩא לִשְׁבוÖŧרÖĩי לÖĩב וÖŧמְחַבÖŧÖĩ׊ׁ לְ×ĸÖˇ×ĻÖŧְבוֹ×Ēָם:
(ד) מוֹנÖļה מִסְפÖŧָר לַכÖŧוֹכָבִים לְכÖģלÖŧָם ׊ׁÖĩמוֹ×Ē יִקְרָא:
(ה) גÖŧָדוֹל אֲדוֹנÖĩינוÖŧ וְרַב-כÖŧחַ לִ×ĒְבוÖŧ× Ö¸×Ēוֹ אÖĩין מִסְפÖŧָר:
(ו) מְ×ĸוֹדÖĩד ×ĸֲנָוִים יְהוָה מַשְׁפÖŧִיל רְ׊ָׁ×ĸִים ×ĸֲדÖĩי-אָרÖļ×Ĩ:
(ז) ×ĸֱנוÖŧ לַיהוָה בÖŧÖ°×Ēוֹדָה זַמÖŧְרוÖŧ לÖĩאלֹהÖĩינוÖŧ בְכִנÖŧוֹר:
(ח) הַמְכַסÖŧÖļה שָׁמַיִם בÖŧÖ°×ĸָבִים הַמÖŧÖĩכִין לָאָרÖļ×Ĩ מָטָר הַמÖŧÖˇ×Ļְמִיחַ הָרִים חָ×Ļִיר:
(ט) נוֹ×ĒÖĩן לִבְהÖĩמָה לַחְמָהÖŧ לִבְנÖĩי ×ĸרÖĩב אֲ׊ׁÖļר יִקְרָאוÖŧ:
(י) לֹא בִגְבוÖŧר֡×Ē הַסÖŧוÖŧץ יÖļחְפÖŧÖ¸×Ĩ לֹא-בְשׁוֹקÖĩי הָאִישׁ יִרְ×ĻÖļה:
(יא) רוֹ×ĻÖļה יְהוָה אÖļ×Ē-יְרÖĩאָיו אÖļ×Ē-הַמְיַחֲלִים לְחַסְדÖŧוֹ:
(יב) שַׁבÖŧְחִי יְרוÖŧשָׁלַם אÖļ×Ē-יְהוָה הַלְלִי אֱלֹהַיִךְ ×ĻִיÖŧוֹן:
(יג) כÖŧִי-חִזÖŧ֡ק בÖŧְרִיחÖĩי ׊ְׁ×ĸָרָיִךְ בÖŧÖĩרַךְ בÖŧָנַיִךְ בÖŧְקִרְבÖŧÖĩךְ:
(יד) הַשÖŧָׂם גÖŧְבוÖŧלÖĩךְ שָׁלוֹם חÖĩלÖļב חִטÖŧִים יַשְׂבÖŧִי×ĸÖĩךְ:
(טו) הַשÖŧׁלÖĩחַ אִמְרָ×Ēוֹ אָרÖļ×Ĩ ×ĸַד-מְהÖĩרָה יָרוÖŧ×Ĩ דÖŧְבָרוֹ:
(טז) הַנÖŧ×ĒÖĩן ׊ׁÖļלÖļג כÖŧÖˇ×ĻÖŧָמÖļר כÖŧְפוֹר כÖŧָאÖĩפÖļר יְפַזÖŧÖĩר:
(יז) מַשְׁלִיךְ קַרְחוֹ כְפִ×ĒÖŧִים לִפְנÖĩי קָרָ×Ēוֹ מִי יַ×ĸֲמד:
(יח) יִשְׁלַח-דÖŧְבָרוֹ וְיַמְסÖĩם יַשÖŧׁÖĩב רוÖŧחוֹ יִזÖŧְלוÖŧ-מָיִם:
(יט) מַגÖŧִיד דÖŧְבָרָיו לְיַ×ĸֲקב חÖģקÖŧָיו וÖŧמִ׊ְׁפÖŧָטָיו לְיִשְׂרָאÖĩל:
(כ) לֹא ×ĸָשָׂה כÖĩן לְכָל-גÖŧוֹי וÖŧמִ׊ְׁפÖŧָטִים בÖŧַל-יְדָ×ĸוÖŧם הַלְלוÖŧיָהÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
מזמורים שלום הכש×Ē נחש ריב לימוד ×Ēהלים מפלה גדוד שונא ×ĸקר גשמי×Ē ×Ēקנון מ×ĸל×Ē שלום בי×Ē בקשה הכשה מ×Ē דוד דביקו×Ē מום אורח ישו×ĸה טוב נשיכ×Ē נחש נחש סגולו×Ē זיכויי ×Ēהלים דוד המלך ישו×ĸו×Ē דואר אלקטרוני גשמי ×ĸם האר×Ĩ להנ×Ļל ממו×Ē ×Ēהילים דיין אישה חולשה הברחה חבר מח×Ļי×Ē השקל כאן אויבים נשיכה הנגן יהודי ×Ēמים שואב מים ים בן זוג המלך סגולה איברים × ×ĸר אמונ×Ē גוזר


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net