8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

פרקים 106-120 - פרק קה

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) הוֹדוÖŧ לַיהוָה קִרְאוÖŧ בִשְׁמוֹ הוֹדִי×ĸוÖŧ בָ×ĸַמÖŧִים ×ĸֲלִילוֹ×Ēָיו:
(ב) שִׁירוÖŧ לוֹ זַמÖŧְרוÖŧ-לוֹ שִׂיחוÖŧ בÖŧְכָל-נִפְלְא×Ēָיו:
(ג) הִ×ĒְהַלְלוÖŧ בÖŧְ׊ׁÖĩם קָדְשׁוֹ יִשְׂמַח לÖĩב מְבַקְשׁÖĩי יְהוָה:
(ד) דÖŧִרְשׁוÖŧ יְהוָה וְ×ĸÖģזÖŧוֹ בÖŧ֡קÖŧְשׁוÖŧ פָנָיו ×ĒÖŧָמִיד:
(ה) זִכְרוÖŧ נִפְלְאוֹ×Ēָיו אֲ׊ׁÖļר ×ĸָשָׂה מפְ×Ēָיו וÖŧמִ׊ְׁפÖŧְטÖĩי-פִיו:
(ו) זÖļר֡×ĸ אַבְרָהָם ×ĸַבְדÖŧוֹ בÖŧÖ°× Öĩי יַ×ĸֲקב בÖŧְחִירָיו:
(ז) הוÖŧא יְהוָה אֱלֹהÖĩינוÖŧ בÖŧְכָל-הָאָרÖļ×Ĩ מִ׊ְׁפÖŧָטָיו:
(ח) זָכַר לְ×ĸוֹלָם בÖŧְרִי×Ēוֹ דÖŧָבָר ×ĻִוÖŧָה לְאÖļלÖļ×Ŗ דÖŧוֹר:
(ט) אֲ׊ׁÖļר כÖŧָר֡×Ē אÖļ×Ē-אַבְרָהָם וÖŧשְׁבוÖŧ×ĸÖ¸×Ēוֹ לְיִשְׂחָק:
(י) וַיÖŧÖˇ×ĸֲמִידÖļהָ לְיַ×ĸֲקב לְחֹק לְיִשְׂרָאÖĩל בÖŧְרִי×Ē ×ĸוֹלָם:
(יא) לÖĩאמר לְךָ אÖļ×ĒÖŧÖĩן אÖļ×Ē-אÖļרÖļ×Ĩ כÖŧÖ°× Ö¸×ĸַן חÖļבÖļל נַחֲלַ×ĒְכÖļם:
(יב) בÖŧִהְיוֹ×Ēָם מְ×ĒÖĩי מִסְפÖŧָר כÖŧִמְ×ĸ֡ט וְגָרִים בÖŧָהÖŧ:
(יג) וַיÖŧÖ´×ĒְהַלÖŧְכוÖŧ מִגÖŧוֹי אÖļל-גÖŧוֹי מִמÖŧַמְלָכָה אÖļל-×ĸַם אַחÖĩר:
(יד) לֹא-הִנÖŧִיחַ אָדָם לְ×ĸָ׊ְׁקָם וַיÖŧוֹכַח ×ĸֲלÖĩיהÖļם מְלָכִים:
(טו) אַל-×ĒÖŧִגÖŧÖ°×ĸוÖŧ בִמְשִׁיחָי וְלִנְבִיאַי אַל-×ĒÖŧָרÖĩ×ĸוÖŧ:
(טז) וַיÖŧִקְרָא רָ×ĸָב ×ĸַל-הָאָרÖļ×Ĩ כÖŧָל-מַטÖŧÖĩה-לÖļחÖļם שָׁבָר:
(יז) שָׁלַח לִפְנÖĩיהÖļם אִישׁ לְ×ĸÖļבÖļד נִמְכÖŧ֡ר יוֹסÖĩ×Ŗ:
(יח) ×ĸÖ´× ÖŧוÖŧ בַכÖŧÖļבÖļל רַגְלוֹ בÖŧַרְזÖļל בÖŧָאָה נַפְשׁוֹ:
(יט) ×ĸַד-×ĸÖĩ×Ē בÖŧא-דְבָרוֹ אִמְרַ×Ē יְהוָה ×Ļְרָפָ×ĒְהוÖŧ:
(כ) שָׁלַח-מÖļלÖļךְ וַיַ×ĒÖŧִירÖĩהוÖŧ מ׊ׁÖĩל ×ĸַמÖŧִים וַיְפַ×ĒÖŧְחÖĩהוÖŧ:
(כא) שָׂמוֹ אָדוֹן לְבÖĩי×Ēוֹ וÖŧמ׊ׁÖĩל בÖŧְכָל-קִנְיָנוֹ:
(כב) לÖļאְץ֚ר שָׂרָיו בÖŧְנַפְשׁוֹ וÖŧזְקÖĩנָיו יְחַכÖŧÖĩם:
(כג) וַיÖŧָבא יִשְׂרָאÖĩל מִ×Ļְרָיִם וְיַ×ĸֲקב גÖŧָר בÖŧְאÖļרÖļ×Ĩ-חָם:
(כד) וַיÖŧÖļפÖļר אÖļ×Ē-×ĸַמÖŧוֹ מְאד וַיÖŧÖˇ×ĸÖ˛×ĻִמÖĩהוÖŧ מִ×ĻÖŧָרָיו:
(כה) הָפַךְ לִבÖŧָם לִשְׂנא ×ĸַמÖŧוֹ לְהִ×ĒְנַכÖŧÖĩל בÖŧÖˇ×ĸֲבָדָיו:
(כו) שָׁלַח מ׊ׁÖļה ×ĸַבְדÖŧוֹ אַהֲרן אֲ׊ׁÖļר בÖŧָחַר-בÖŧוֹ:
(כז) שָׂמוÖŧ-בָם דÖŧִבְרÖĩי א×Ēוֹ×Ēָיו וÖŧמפְ×Ēִים בÖŧְאÖļרÖļ×Ĩ חָם:
(כח) שָׁלַח חֹשׁÖļךְ וַיÖŧַחֲשִׁךְ וְלֹא-מָרוÖŧ אÖļ×Ē-דÖŧְבָרוֹ:
(כט) הָפַךְ אÖļ×Ē-מÖĩימÖĩיהÖļם לְדָם וַיÖŧָמÖļ×Ē אÖļ×Ē-דÖŧְגָ×Ēָם:
(ל) ׊ָׁר֡×Ĩ א֡רְ×Ļָם ×ĻְפַרְדÖŧÖ°×ĸִים בÖŧְחַדְרÖĩי מַלְכÖĩיהÖļם:
(לא) אָמַר וַיÖŧָבא ×ĸָרב כÖŧÖ´× Öŧִים בÖŧְכָל-גÖŧְבוÖŧלָם:
(לב) × Ö¸×Ēַן גÖŧִ׊ְׁמÖĩיהÖļם בÖŧָרָד אÖĩ׊ׁ לÖļהָבוֹ×Ē בÖŧְא֡רְ×Ļָם:
(לג) וַיÖŧַךְ גÖŧַפְנָם וÖŧ×ĒְאÖĩ× Ö¸×Ēָם וַיְשַׁבÖŧÖĩר ×ĸÖĩ×Ĩ גÖŧְבוÖŧלָם:
(לד) אָמַר וַיÖŧָבא אַרְבÖŧÖļה וְיÖļלÖļק וְאÖĩין מִסְפÖŧָר:
(לה) וַיÖŧאכַל כÖŧָל-×ĸÖĩשׂÖļב בÖŧְא֡רְ×Ļָם וַיÖŧאכַל פÖŧְרִי אַדְמָ×Ēָם:
(לו) וַיÖŧַךְ כÖŧָל-בÖŧְכוֹר בÖŧְא֡רְ×Ļָם רÖĩאשִׁי×Ē לְכָל-אוֹנָם:
(לז) וַיÖŧוֹ×ĻִיאÖĩם בÖŧְכÖļץÖļ×Ŗ וְזָהָב וְאÖĩין בÖŧִשְׁבָטָיו כÖŧוֹשׁÖĩל:
(לח) שָׂמַח מִ×Ļְרַיִם בÖŧÖ°×ĻÖĩא×Ēָם כÖŧִי-נָפַל פÖŧַחְדÖŧָם ×ĸֲלÖĩיהÖļם:
(לט) פÖŧָרַשׂ ×ĸָנָן לְמָסָךְ וְאÖĩ׊ׁ לְהָאִיר לָיְלָה:
(מ) שָׁאַל וַיÖŧָבÖĩא שְׂלָו וְלÖļחÖļם שָׁמַיִם יַשְׂבÖŧִי×ĸÖĩם:
(מא) פÖŧÖ¸×Ēַח ×ĻוÖŧר וַיÖŧָזוÖŧבוÖŧ מָיִם הָלְכוÖŧ בÖŧÖˇ×ĻÖŧִיÖŧוֹ×Ē נָהָר:
(מב) כÖŧִי זָכַר אÖļ×Ē-דÖŧְבַר קָדְשׁוֹ אÖĩ×Ē אַבְרָהָם ×ĸַבְדÖŧוֹ:
(מג) וַיÖŧוֹ×Ļִא ×ĸַמÖŧוֹ בְשָׂשׂוֹן בÖŧְרִנÖŧָה אÖļ×Ē-בÖŧְחִירָיו:
(מד) וַיÖŧÖ´×ĒÖŧÖĩן לָהÖļם א֡רְ×Ļוֹ×Ē גÖŧוֹיִם וַ×ĸֲמַל לְאÖģמÖŧִים יִירָשׁוÖŧ:
(מה) בÖŧÖˇ×ĸֲבוÖŧר יִשְׁמְרוÖŧ חÖģקÖŧָיו וְ×Ēוֹר×Ēָיו יִנְ×ĻרוÖŧ הַלְלוÖŧיָהÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
אמונה גשמיו×Ē לאמר ץ×ĸר×Ē הים מלך החיו×Ē ×Ēהילים ×Ēהלים מחולק אלילים גשמי רשבי הקדשו×Ē זהירו×Ē שי×ĸורים ישו×ĸו×Ē דוד המלך סגולה רוחני ×ĸין נשמו×Ē טובה ׊מ×ĸון שלום ישו×ĸה נפלים מו×Ē ים AboutUs ×Ēפילה בקשה אחרי אמיר×Ē ×Ēהילים ×Ēהלים ישו×ĸה סגולה ×ĸזרה ב×Ē בקשה שנאה טוב מזמורים לימודים בנים אדם הכשה מריבה שונא נישואים ×Ēהלים ה×Ļלחה דפסחה שייט ×Ļדיק שי×ĸור


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net