6209
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

לחן בעני השלטון - פ×Øק ח

 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) לַמְנַצֵּחַ עַל-×”Ö·×’Ö¼Ö“×ŖÖ¼Ö“×™×Ŗ מ֓זְמוֹ×Ø ×œÖ°×“Öøו֓ד:
(ב) יְהוÖøה אֲדנֵינוּ מÖøה-אַדּ֓י×Ø ×©×Ö“×žÖ°×šÖø בְּכÖøל-הÖøאÖø×Øֶׄ אֲשֶׁ×Ø-×ŖÖ¼Ö°× Öøה הוֹדְךÖø עַל-הַשּׁÖøמÖøי֓ם:
(ג) מ֓פּ֓י עוֹלְל֓ים וְינְק֓ים י֓הַּדְ×ŖÖ¼Öø עז לְמַעַן צוֹ×ØÖ°×ØֶיךÖø לְהַשְׁבּ֓י×Ŗ אוֹיֵב וּמ֓×Ŗְנַקֵּם:
(ד) ×›Ö¼Ö“×™-אֶ×Øְאֶה שׁÖøמֶיךÖø מַעֲשֵׂה אֶצְבְּע×ŖֶיךÖø יÖø×Øֵחַ וְכוֹכÖøב֓ים אֲשֶׁ×Ø ×›Ö¼×•Ö¹× Öø× Ö°×ŖÖ¼Öøה:
(ה) מÖøה-אֱנוֹשׁ ×›Ö¼Ö“×™-×ŖÖ“×–Ö°×›Ö¼Ö°×Øֶנּוּ וּבֶן-אÖøדÖøם ×›Ö¼Ö“×™ ×Ŗ֓פְקְדֶנּוּ:
(ו) וַ×ŖÖ¼Ö°×—Ö·×”Ö¼Ö°×Øֵהוּ מְעַט מֵאֱלֹה֓ים וְכÖøבוֹד וְהÖøדÖø×Ø ×Ŗְּעַטְּ×Øֵהוּ:
(ז) ×Ŗַּמְשׁ֓ילֵהוּ בְּמַעֲשֵׂי יÖøדֶיךÖø כּל שַׁ×ŖÖ¼Öøה ×Ŗַחַ×Ŗ-×ØַגְלÖøיו:
(ח) צנֶה וַאֲלÖøפ֓ים כֻּלּÖøם וְגַם בַּהֲמוֹ×Ŗ שׂÖøדÖøי:
(ט) צ֓פּוֹ×Ø ×©×Öøמַי֓ם וּדְגֵי הַיּÖøם עבֵ×Ø ×Öø×Øְחוֹ×Ŗ יַמּ֓ים:
(י) יְהוÖøה אֲדנֵינוּ מÖøה-אַדּ֓י×Ø ×©×Ö“×žÖ°×šÖø בְּכÖøל-הÖøאÖø×Øֶׄ:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
אדם אם שכולה זיווג דוד המלך מציאה שפע ×Ŗ×Øומה לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים מזמו×Øים שיעו×Øים הגולה הגולו×Ŗ דין טוב Contact אמונה לימוד ישועה להצל×Ŗ הבחו×Øים בשבי ×”×”×™× ×™ יואל זאב בן מי×Øל ×Øיהא חוה יעקב יוהף בן ×Øייזל יוהף בן איטא ×Øבקה פדיון שבוים ב×Ŗפילה אל ×Ŗעמוד על דם ×Øעך לייש ד×Ŗי טוב שלום בי×Ŗ בן זוג ניצחון לה×Øבו×Ŗ זוג הכשה × ×¢×Ø ×—×•×œ×” גשמיו×Ŗ שב×Ŗ מו×Ŗ שלום נשמו×Ŗ ×Ŗהילים שואב מים דיין המלך נכו×Ŗ חולה × ×¢×Ø ××–×”×Øה ×Ŗהלים


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net