6869
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

להכניע שונאים - פ×Øק עט

עט
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) מ֓זְמוֹ×Ø ×œÖ°×Öø×”Öø×£ אֱלֹה֓ים בּÖøאוּ גוֹי֓ם בְּנַחֲלÖø×ŖֶךÖø ט֓מְּאוּ אֶ×Ŗ-הֵיכַל קÖøדְשֶׁךÖø שׂÖøמוּ אֶ×Ŗ-יְ×ØוּשׁÖøלַם לְע֓יּ֓ים:
(ב) × Öø×Ŗְנוּ אֶ×Ŗ-נ֓בְלַ×Ŗ עֲבÖøדֶיךÖø מַאֲכÖøל לְעוֹף הַשּׁÖøמÖøי֓ם בְּשַׂ×Ø ×—Ö²×”Ö“×™×“Ö¶×™×šÖø לְחַיְ×Ŗוֹ-אÖø×Øֶׄ:
(ג) שׁÖøפְכוּ דÖøמÖøם כַּמַּי֓ם הְב֓יבוֹ×Ŗ יְ×ØוּשׁÖøלַם וְאֵין קוֹבֵ×Ø:
(ד) הÖøי֓ינוּ חֶ×ØְפּÖøה ל֓שְׁכֵנֵינוּ לַעַג וÖøקֶלֶה ל֓הְב֓יבוֹ×Ŗֵינוּ:
(ה) עַד-מÖøה יְהוÖøה ×Ŗֶּאֱנַף לÖøנֶצַח ×Ŗּ֓בְעַ×Ø ×›Ö¼Ö°×ž×•Ö¹-אֵשׁ ק֓נְאÖø×ŖֶךÖø:
(ו) שְׁפךְ חֲמÖø×ŖְךÖø אֶל-הַגּוֹי֓ם אֲשֶׁ×Ø ×œÖ¹×-יְדÖøעוּךÖø וְעַל-מַמְלÖøכוֹ×Ŗ אֲשֶׁ×Ø ×‘Ö¼Ö°×©×Ö“×žÖ°×šÖø לֹא קÖø×ØÖøאוּ:
(ז) ×›Ö¼Ö“×™-אÖøכַל אֶ×Ŗ-יַעֲקב וְאֶ×Ŗ-× Öøוֵהוּ הֵשַׁמּוּ:
(ח) אַל-×ŖÖ¼Ö“×–Ö°×›Ö¼Öø×Ø-לÖøנוּ עֲוֹנ×Ŗ ×Ø֓אשׁנ֓ים מַהֵ×Ø ×™Ö°×§Ö·×“Ö¼Ö°×ž×•Ö¼× ×•Ö¼ ×ØַחֲמֶיךÖø ×›Ö¼Ö“×™ דַלּוֹנוּ מְאד:
(ט) ×¢Öøזְ×Øֵנוּ אֱלֹהֵי י֓שְׁעֵנוּ עַל-דְּבַ×Ø ×›Ö¼Ö°×‘×•Ö¹×“-שְׁמֶךÖø וְהַצּ֓ילֵנוּ וְכַפֵּ×Ø ×¢Ö·×œ-חַטּא×Ŗֵינוּ לְמַעַן שְׁמֶךÖø:
(י) לÖøמּÖøה יאמְ×Øוּ הַגּוֹי֓ם אַיֵּה אֱלֹהֵיהֶם י֓וּÖøדַע בַּגּוֹי֓ם לְעֵינֵינוּ נ֓קְמַ×Ŗ דַּם-עֲבÖøדֶיךÖø הַשּׁÖøפוּךְ:
(יא) ×ŖÖ¼Öøבוֹא לְפÖøנֶיךÖø אֶנְקַ×Ŗ אÖø×”Ö“×™×Ø ×›Ö¼Ö°×’×“Ö¶×œ זְ×ØוֹעֲךÖø הוֹ×ŖÖµ×Ø ×‘Ö¼Ö°× Öµ×™ ×Ŗְמוּ×ŖÖøה:
(יב) וְהÖøשֵׁב ל֓שְׁכֵנֵינוּ שׁ֓בְעÖø×Ŗַי֓ם אֶל-חֵיקÖøם חֶ×ØְפּÖø×ŖÖøם אֲשֶׁ×Ø ×—Öµ×ØְפוּךÖø אֲדנÖøי:
(יג) וַאֲנַחְנוּ עַמְּךÖø וְצאן מַ×ØÖ°×¢Ö“×™×ŖֶךÖø נוֹדֶה לְּךÖø לְעוֹלÖøם לְדוֹ×Ø ×•Öøד×Ø × Ö°×”Ö·×¤Ö¼Öµ×Ø ×Ŗְּה֓לּÖø×ŖֶךÖø:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
ישועה ×Ŗ×Øומו×Ŗ לידה משפט ×Ŗהילים מ×Øיבה זיווג קשיי לידה דוד שונא נישואים חולי AboutUs ×Ŗהלים שיעו×Øים עי×Ø ×§×ž×—× דפהחא ישועו×Ŗ ×Øיב המלך מוו×Ŗ בן כאב להצל×Ŗ הבחו×Øים בשבי ×”×”×™× ×™ יואל זאב בן מי×Øל ×Øיהא חוה יעקב יוהף בן ×Øייזל יוהף בן איטא ×Øבקה פדיון שבוים ב×Ŗפילה אל ×Ŗעמוד על דם ×Øעך חב×Ø ×©×™×¢×•×Ø ×ž×—×œ×” בניין מי×Ŗה משונה ×Ŗ×Øומה לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים הגולה נפט×Øים קשיים אויב פאפו דוד המלך מזמו×Øים הטעיה מציא×Ŗ חן שליחה שנאה הגולה גדולי הדו×Ø ×—×™×™×œ×™ צהל מבצע עופ×Ø×Ŗ יצוקה שלום בו×Øא עולם זיכויי הגולו×Ŗ פ×Ø× ×”×”


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net