6242
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

לנצח בעל דינו - פ×Øק צג

צג
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) יְהוÖøה מÖøלÖøךְ גֵּאוּ×Ŗ לÖøבֵשׁ לÖøבֵשׁ יְהוÖøה עז ×”Ö“×ŖְאַזּÖø×Ø ×Ö·×£-×Ŗּ֓כּוֹן ×Ŗֵּבֵל בַּל-×Ŗּ֓מּוֹט:
(ב) × Öøכוֹן כּ֓הְאֲךÖø מֵאÖøז מֵעוֹלÖøם אÖø×ŖÖ¼Öøה:
(ג) × Öøשְׂאוּ נְהÖø×Øוֹ×Ŗ יְהוÖøה × Öøשְׂאוּ נְהÖø×Øוֹ×Ŗ קוֹלÖøם י֓שְׂאוּ נְהÖø×Øוֹ×Ŗ דּÖøכְיÖøם:
(ד) מ֓קּלוֹ×Ŗ מַי֓ם ×Øַבּ֓ים אַדּ֓י×Ø֓ים מ֓שְׁבְּ×Øֵי-יÖøם אַדּ֓י×Ø ×‘Ö¼Ö·×žÖ¼Öø×Øוֹם יְהוÖøה:
(ה) עֵד×ŖֶיךÖø נֶאֶמְנוּ מְאד לְבֵי×ŖְךÖø × ÖøאֲוÖøה-קדֶשׁ יְהוÖøה לְא×Øֶךְ יÖøמ֓ים:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
חי יצי×Ø×Ŗ קש×Ø ×“×•×“ × ×¢×Ø ×—×•×œ×” מציא×Ŗ חן דוד המלך שלום ×Øבים כאן הקדשו×Ŗ ×Ŗהילים דוא"ל ללא ילדים זיכויי מי×Ŗה הטבה ×Ŗהילים לימוד בקשה ×Ŗפילה ×”×¢×Øה הגולה א×Øיה אויבים שונא ישועו×Ŗ קמחה הטעיה פחד משונה מלך ×Ŗ×Øומ×Ŗ איב×Øים ×Ŗלמוד ×Ŗו×Øה מיז'בוז מזמו×Ø ×œ×Ŗודה יועׄ הגולו×Ŗ עם הא×Øׄ לימוד בשב×Ŗ דין עבוד×Ŗ אלילים חולשו×Ŗ ב×Ŗ נשיכה ×Ŗלמוד בניין מוו×Ŗ


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net