8055
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לשריפה - פרק קמח

קמח
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) הַלְלוÖŧיָהÖŧ הַלְלוÖŧ אÖļ×Ē-יְהוָה מִן-הַשÖŧָׁמַיִם הַלְלוÖŧהוÖŧ בÖŧַמÖŧְרוֹמִים:
(ב) הַלְלוÖŧהוÖŧ כÖŧָל-מַלְאָכָיו הַלְלוÖŧהוÖŧ כÖŧָל-×Ļְבָאָיו:
(ג) הַלְלוÖŧהוÖŧ ׊ׁÖļמÖļ׊ׁ וְיָרÖĩחַ הַלְלוÖŧהוÖŧ כÖŧָל-כÖŧוֹכְבÖĩי אוֹר:
(ד) הַלְלוÖŧהוÖŧ ׊ְׁמÖĩי הַשÖŧָׁמָיִם וְהַמÖŧַיִם אֲ׊ׁÖļר מÖĩ×ĸַל הַשÖŧָׁמָיִם:
(ה) יְהַלְלוÖŧ אÖļ×Ē-׊ׁÖĩם יְהוָה כÖŧִי הוÖŧא ×ĻִוÖŧָה וְנִבְרָאוÖŧ:
(ו) וַיÖŧÖˇ×ĸֲמִידÖĩם לָ×ĸַד לְ×ĸוֹלָם חָק-× Ö¸×Ēַן וְלֹא יַ×ĸֲבוֹר:
(ז) הַלְלוÖŧ אÖļ×Ē-יְהוָה מִן-הָאָרÖļ×Ĩ ×ĒÖŧ֡נÖŧִינִים וְכָל-×ĒÖŧְהמוֹ×Ē:
(ח) אÖĩ׊ׁ וÖŧבָרָד ׊ׁÖļלÖļג וְקִיטוֹר רוÖŧחַ ץְ×ĸָרָה ×ĸשָׂה דְבָרוֹ:
(ט) הÖļהָרִים וְכָל-גÖŧְבָ×ĸוֹ×Ē ×ĸÖĩ×Ĩ פÖŧְרִי וְכָל-אֲרָזִים:
(י) הַחַיÖŧָה וְכָל-בÖŧְהÖĩמָה רÖļמÖļשׂ וְ×ĻִפÖŧוֹר כÖŧָנָ×Ŗ:
(יא) מַלְכÖĩי-אÖļרÖļ×Ĩ וְכָל-לÖŧְאÖģמÖŧִים שָׂרִים וְכָל-׊ׁפְטÖĩי אָרÖļ×Ĩ:
(יב) בÖŧַחוÖŧרִים וְגַם-בÖŧÖ°×ĒוÖŧלוֹ×Ē זְקÖĩנִים ×ĸִם-× Ö°×ĸָרִים:
(יג) יְהַלְלוÖŧ אÖļ×Ē-׊ׁÖĩם יְהוָה כÖŧִי-נִשְׂגÖŧָב שְׁמוֹ לְבַדÖŧוֹ הוֹדוֹ ×ĸַל-אÖļרÖļ×Ĩ וְשָׁמָיִם:
(יד) וַיÖŧָרÖļם קÖļרÖļן לְ×ĸַמÖŧוֹ ×ĒÖŧְהִלÖŧָה לְכָל-חֲסִידָיו לִבְנÖĩי יִשְׂרָאÖĩל ×ĸַם קְרבוֹ הַלְלוÖŧיָהÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
ה×Ļלחה רפואה ב×Ē זוג נשיכ×Ē נחש שונא מ×ĸיק ×Ēהלים ×ĸבוד×Ē מינו×Ē שכול דביקו×Ē כאב רא׊ רבי שיר ישו×ĸה מלך דין מ×Ē ×Ēהלים אימייל ישו×ĸו×Ē שונא הגשמ×Ē משאלה מ×Ēים מי×Ēה משונה בי×Ē נפטר מוו×Ē מו×Ē מריבה ×Ēהילים Contact ידידים ×Ēרומו×Ē הגשמה המלך שליחה לחבר הקדשה דוד הטבה לאמר בקשה ×ĸין ×Ēרומ×Ē אובדן משמיים סגולה אמונ×Ē י×Ļיר×Ē ק׊ר שנאה דוד המלך


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net