6915
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

להנצל מליהטים - פ×Øק × 

× 
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) מ֓זְמוֹ×Ø ×œÖ°×Öø×”Öø×£ אֵל אֱלֹה֓ים יְהוÖøה דּ֓בֶּ×Ø ×•Ö·×™Ö¼Ö“×§Ö°×ØÖøא-אÖø×Øֶׄ מ֓מּ֓זְ×Øַח-שֶׁמֶשׁ עַד-מְבאוֹ:
(ב) מ֓צּ֓יּוֹן מ֓כְלַל-יפ֓י אֱלֹה֓ים הוֹפ֓יעַ:
(ג) יÖøבא אֱלֹהֵינוּ וְאַל-יֶחֱ×ØÖøשׁ אֵשׁ לְפÖø× Öøיו ×Ŗּאכֵל וּהְב֓יבÖøיו נ֓שְׂעֲ×ØÖøה מְאד:
(ד) י֓קְ×ØÖøא אֶל-הַשּׁÖøמַי֓ם מֵעÖøל וְאֶל-הÖøאÖø×Øֶׄ לÖøד֓ין עַמּוֹ:
(ה) א֓הְפוּ-ל֓י חֲה֓ידÖøי כּ×ØÖ°×Ŗֵי בְ×ØÖ“×™×ŖÖ“×™ עֲלֵי-זÖøבַח:
(ו) וַיַּגּ֓ידוּ שׁÖøמַי֓ם צ֓דְקוֹ ×›Ö¼Ö“×™-אֱלֹה֓ים שׁפֵט הוּא הֶלÖøה:
(ז) שׁ֓מְעÖøה עַמּ֓י וַאֲדַבֵּ×ØÖøה י֓שְׂ×ØÖøאֵל וְאÖøע֓ידÖøה בּÖøךְ אֱלֹה֓ים אֱלֹהֶיךÖø אÖø× ×›Ö“×™:
(ח) לֹא עַל-זְבÖøחֶיךÖø אוֹכ֓יחֶךÖø וְעוֹלֹ×ŖֶיךÖø לְנֶגְדּ֓י ×ŖÖøמ֓יד:
(ט) לֹא-אֶקַּח מ֓בֵּי×ŖְךÖø פÖø×Ø ×žÖ“×žÖ¼Ö“×›Ö°×œÖ°××ŖֶיךÖø ×¢Ö·×Ŗּוּד֓ים:
(י) ×›Ö¼Ö“×™-ל֓י כÖøל-חַיְ×Ŗוֹ-יÖø×¢Ö·×Ø ×‘Ö¼Ö°×”Öµ×ž×•Ö¹×Ŗ בְּהַ×ØÖ°×Øֵי-אÖøלֶף:
(יא) יÖøדַעְ×ŖÖ¼Ö“×™ כּÖøל-עוֹף הÖø×Ø֓ים וְז֓יז שׂÖøדַי ע֓מּÖøד֓י:
(יב) א֓ם-אֶ×Øְעַב לֹא-אמַ×Ø ×œÖøךְ ×›Ö¼Ö“×™ ל֓י ×Ŗֵבֵל וּמְלֹאÖøהּ:
(יג) הַאוֹכַל בְּשַׂ×Ø ×Ö·×‘Ö¼Ö“×™×Ø֓ים וְדַם ×¢Ö·×Ŗּוּד֓ים אֶשְׁ×Ŗֶּה:
(יד) זְבַח לֵאלֹה֓ים ×ŖּוֹדÖøה וְשַׁלֵּם לְעֶלְיוֹן נְדÖø×ØֶיךÖø:
(טו) וּקְ×ØÖøאֵנ֓י בְּיוֹם צÖø×ØÖøה אֲחַלֶּצְךÖø וּ×Ŗְכַבְּדֵנ֓י:
(טז) וְלÖø×ØÖøשׁÖø×¢ אÖøמַ×Ø ×Ö±×œÖ¹×”Ö“×™× מַה-לְּךÖø לְהַפֵּ×Ø ×—Ö»×§Ö¼Öøי וַ×Ŗּ֓שּׂÖøא בְ×ØÖ“×™×ŖÖ“×™ עֲלֵי-פ֓יךÖø:
(יז) וְאַ×ŖÖ¼Öøה שׂÖøנֵא×ŖÖø מוּהÖø×Ø ×•Ö·×Ŗַּשְׁלֵךְ דְּבÖø×Øַי אַחֲ×ØֶיךÖø:
(יח) א֓ם-×ØÖøא֓י×ŖÖø גַנּÖøב וַ×ŖÖ¼Ö“×Øֶׄ ע֓מּוֹ וְע֓ם מְנÖøאֲפ֓ים חֶלְקֶךÖø:
(יט) פּ֓יךÖø שׁÖøלַחְ×ŖÖ¼Öø בְ×ØÖø×¢Öøה וּלְשׁוֹנְךÖø ×Ŗַּצְמ֓יד מ֓×ØְמÖøה:
(כ) ×Ŗֵּשֵׁב בְּאÖøח֓יךÖø ×Ŗְדַבֵּ×Ø ×‘Ö¼Ö°×‘Ö¶×Ÿ-א֓מְּךÖø ×ŖÖ¼Ö“×Ŗֶּן-דּפ֓י:
(כא) אֵלֶּה ×¢Öøשׂ֓י×ŖÖø וְהֶחֱ×Øַשְׁ×ŖÖ¼Ö“×™ דּ֓מּ֓י×ŖÖø הֱיוֹ×Ŗ אֶהְיֶה כÖøמוֹךÖø אוֹכ֓יחֲךÖø וְאֶעֶ×ØְכÖøה לְעֵינֶיךÖø:
(כב) בּ֓ינוּ-× Öøא זא×Ŗ שׁכְחֵי אֱלוֹהַּ פֶּן-אֶטְ×Ø×£ וְאֵין מַצּ֓יל:
(כג) זבֵחַ ×ŖּוֹדÖøה יְכַבְּדÖø× Ö°× Ö“×™ וְשׂÖøם דֶּ×Øֶךְ אַ×Øְאֶנּוּ בְּיֵשַׁע אֱלֹה֓ים:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
דביקו×Ŗ בי×Ŗ קשיי לידה ×Ŗהלים שי×Øי לאמ×Ø ×”×ž×œ×š קמח לפהח מעלה ×Ŗהלים דוא"ל הכש×Ŗ נחש נפלים מי×Ŗה מחלה ישועו×Ŗ ישועה הטבה הצלחו×Ŗ ק×Øיא×Ŗ ×Ŗהלים ×Øיב ×Ŗהילים דוד אנשי העי×Ø ×›××‘ ×Øאש חן מינו×Ŗ מעל×Ŗ הגולו×Ŗ שונא מקיים ח×Ŗונה שונאים הגשמ×Ŗ משאלה שלום ×”×¢×Ø×Ŗ הים ×Øפואה נחש שנאה ייעוׄ עבוד×Ŗ מינו×Ŗ ×Øבים שלימה


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net