7608
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

להנ×Ļל מליסטים - פרק × 

× 
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) מִזְמוֹר לְאָסָ×Ŗ אÖĩל אֱלֹהִים יְהוָה דÖŧִבÖŧÖļר וַיÖŧִקְרָא-אָרÖļ×Ĩ מִמÖŧִזְרַח-׊ׁÖļמÖļ׊ׁ ×ĸַד-מְבאוֹ:
(ב) מִ×ĻÖŧִיÖŧוֹן מִכְלַל-יפִי אֱלֹהִים הוֹפִי×ĸÖˇ:
(ג) יָבא אֱלֹהÖĩינוÖŧ וְאַל-יÖļחֱרָשׁ אÖĩ׊ׁ לְפָנָיו ×ĒÖŧאכÖĩל וÖŧסְבִיבָיו נִשְׂ×ĸֲרָה מְאד:
(ד) יִקְרָא אÖļל-הַשÖŧָׁמַיִם מÖĩ×ĸָל וְאÖļל-הָאָרÖļ×Ĩ לָדִין ×ĸַמÖŧוֹ:
(ה) אִסְפוÖŧ-לִי חֲסִידָי כÖŧרְ×ĒÖĩי בְרִי×Ēִי ×ĸֲלÖĩי-זָבַח:
(ו) וַיÖŧַגÖŧִידוÖŧ שָׁמַיִם ×Ļִדְקוֹ כÖŧִי-אֱלֹהִים ׊ׁפÖĩט הוÖŧא ץÖļלָה:
(ז) ׊ִׁמְ×ĸָה ×ĸַמÖŧִי וַאֲדַבÖŧÖĩרָה יִשְׂרָאÖĩל וְאָ×ĸִידָה בÖŧָךְ אֱלֹהִים אֱלֹהÖļיךָ אָנכִי:
(ח) לֹא ×ĸַל-זְבָחÖļיךָ אוֹכִיחÖļךָ וְ×ĸוֹלֹ×ĒÖļיךָ לְנÖļגְדÖŧִי ×Ēָמִיד:
(ט) לֹא-אÖļקÖŧַח מִבÖŧÖĩי×Ēְךָ פָר מִמÖŧִכְלְא×ĒÖļיךָ ×ĸÖˇ×ĒÖŧוÖŧדִים:
(י) כÖŧִי-לִי כָל-חַיְ×Ēוֹ-יָ×ĸ֡ר בÖŧְהÖĩמוֹ×Ē בÖŧְהַרְרÖĩי-אָלÖļ×Ŗ:
(יא) יָדַ×ĸÖ°×ĒÖŧִי כÖŧָל-×ĸוֹ×Ŗ הָרִים וְזִיז שָׂדַי ×ĸִמÖŧָדִי:
(יב) אִם-אÖļרְ×ĸַב לֹא-אמַר לָךְ כÖŧִי לִי ×ĒÖĩבÖĩל וÖŧמְלֹאָהÖŧ:
(יג) הַאוֹכַל בÖŧְשַׂר אַבÖŧִירִים וְדַם ×ĸÖˇ×ĒÖŧוÖŧדִים אÖļ׊ְׁ×ĒÖŧÖļה:
(יד) זְבַח לÖĩאלֹהִים ×ĒÖŧוֹדָה וְשַׁלÖŧÖĩם לְ×ĸÖļלְיוֹן נְדָרÖļיךָ:
(טו) וÖŧקְרָאÖĩנִי בÖŧְיוֹם ×Ļָרָה אֲחַלÖŧÖļ×Ļְךָ וÖŧ×ĒְכַבÖŧְדÖĩנִי:
(טז) וְלָרָשָׁ×ĸ אָמַר אֱלֹהִים מַה-לÖŧְךָ לְסַפÖŧÖĩר חÖģקÖŧָי וַ×ĒÖŧִ׊Öŧָׂא בְרִי×Ēִי ×ĸֲלÖĩי-פִיךָ:
(יז) וְאַ×ĒÖŧָה שָׂנÖĩא×ĒÖ¸ מוÖŧץָר וַ×ĒÖŧַשְׁלÖĩךְ דÖŧְבָרַי אַחֲרÖļיךָ:
(יח) אִם-רָאִי×ĒÖ¸ גַנÖŧָב וַ×ĒÖŧִרÖļ×Ĩ ×ĸִמÖŧוֹ וְ×ĸִם מְנָאֲפִים חÖļלְקÖļךָ:
(יט) פÖŧִיךָ שָׁלַחְ×ĒÖŧÖ¸ בְרָ×ĸָה וÖŧלְשׁוֹנְךָ ×ĒÖŧÖˇ×Ļְמִיד מִרְמָה:
(כ) ×ĒÖŧÖĩ׊ׁÖĩב בÖŧְאָחִיךָ ×ĒְדַבÖŧÖĩר בÖŧְבÖļן-אִמÖŧְךָ ×ĒÖŧÖ´×ĒÖŧÖļן-דÖŧפִי:
(כא) אÖĩלÖŧÖļה ×ĸָשִׂי×ĒÖ¸ וְהÖļחֱרַשְׁ×ĒÖŧִי דÖŧִמÖŧִי×ĒÖ¸ הֱיוֹ×Ē אÖļהְיÖļה כָמוֹךָ אוֹכִיחֲךָ וְאÖļ×ĸÖļרְכָה לְ×ĸÖĩינÖļיךָ:
(כב) בÖŧִינוÖŧ-נָא זא×Ē שׁכְחÖĩי אֱלוֹהÖŧÖˇ פÖŧÖļן-אÖļטְר×Ŗ וְאÖĩין מַ×ĻÖŧִיל:
(כג) זבÖĩחַ ×ĒÖŧוֹדָה יְכַבÖŧְדָנְנִי וְשָׂם דÖŧÖļרÖļךְ א֡רְאÖļ× ÖŧוÖŧ בÖŧְיÖĩ׊ׁ֡×ĸ אֱלֹהִים:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
סגולה שיר מזמורים ידידים ב×Ē זוג שייט ץ×ĸר×Ē הים אם שכולה ×Ēפילה ישו×ĸו×Ē אלילים ץ×ĸרה זיכויי שנאה שלח לחבר להבריח שונאיך ישו×ĸה סגולו×Ē דוד המלך פרנסה פחד ×Ēהילים ×Ēפילה בקשה אחרי אמיר×Ē ×Ēהילים ×Ēהלים ישו×ĸה סגולה ×ĸזרה נחש ×Ēהלים מריבה המלך כבוד למדן ×Ēלמיד נשמו×Ē לשלוח ×Ēרומו×Ē דוד שי×ĸור Contact נישואין בן שונא רא׊


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net