7608
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לאישה שבניה מ×Ēים - פרק לג

לג
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) ר֡נÖŧְנוÖŧ ×ĻַדÖŧִיקִים בÖŧַיהוָה לַיְשָׁרִים נָאוָה ×ĒְהִלÖŧָה:
(ב) הוֹדוÖŧ לַיהוָה בÖŧְכִנÖŧוֹר בÖŧÖ°× ÖĩבÖļל ×ĸָשׂוֹר זַמÖŧְרוÖŧ-לוֹ:
(ג) שִׁירוÖŧ לוֹ שִׁיר חָדָשׁ הÖĩיטִיבוÖŧ נַגÖŧÖĩן בÖŧÖ´×ĒְרוÖŧ×ĸָה:
(ד) כÖŧִי-יָשָׁר דÖŧְבַר-יְהוָה וְכָל-מַ×ĸֲשׂÖĩהוÖŧ בÖŧÖļאֱמוÖŧנָה:
(ה) אהÖĩב ×Ļְדָקָה וÖŧמִ׊ְׁפÖŧָט חÖļץÖļד יְהוָה מָלְאָה הָאָרÖļ×Ĩ:
(ו) בÖŧִדְבַר יְהוָה שָׁמַיִם × Öˇ×ĸֲשׂוÖŧ וÖŧבְרוÖŧחַ פÖŧִיו כÖŧָל-×Ļְבָאָם:
(ז) כÖŧ× Öĩץ כÖŧ֡נÖŧÖĩד מÖĩי הַיÖŧָם × ×ĒÖĩן בÖŧְא×Ļָרוֹ×Ē ×ĒÖŧְהוֹמוֹ×Ē:
(ח) יִירְאוÖŧ מÖĩיהוָה כÖŧָל-הָאָרÖļ×Ĩ מִמÖŧÖļ× ÖŧוÖŧ יָגוÖŧרוÖŧ כÖŧָל-ישְׁבÖĩי ×ĒÖĩבÖĩל:
(ט) כÖŧִי הוÖŧא אָמַר וַיÖŧÖļהִי הוÖŧא-×ĻִוÖŧָה וַיÖŧÖˇ×ĸֲמד:
(י) יְהוָה הÖĩפִיר ×ĸÖ˛×ĻÖˇ×Ē גÖŧוֹיִם הÖĩנִיא מַחְשְׁבוֹ×Ē ×ĸַמÖŧִים:
(יא) ×ĸÖ˛×ĻÖˇ×Ē יְהוָה לְ×ĸוֹלָם ×ĒÖŧÖˇ×ĸֲמד מַחְשְׁבוֹ×Ē לִבÖŧוֹ לְדר וָדר:
(יב) א֡׊ְׁרÖĩי הַגÖŧוֹי אֲ׊ׁÖļר-יְהוָה אֱלֹהָיו הָ×ĸָם בÖŧָחַר לְנַחֲלָה לוֹ:
(יג) מִ׊Öŧָׁמַיִם הִבÖŧִיט יְהוָה רָאָה אÖļ×Ē-כÖŧָל-בÖŧÖ°× Öĩי הָאָדָם:
(יד) מִמÖŧְכוֹן-שִׁבְ×ĒÖŧוֹ הִשְׁגÖŧִיחַ אÖļל כÖŧָל-ישְׁבÖĩי הָאָרÖļ×Ĩ:
(טו) הַיÖŧ×ĻÖĩר יַחַד לִבÖŧָם הַמÖŧÖĩבִין אÖļל-כÖŧָל-מַ×ĸֲשׂÖĩיהÖļם:
(טז) אÖĩין הַמÖŧÖļלÖļךְ נוֹשָׁ×ĸ בÖŧְרָב-חָיִל גÖŧִבÖŧוֹר לֹא-יִנÖŧÖ¸×ĻÖĩל בÖŧְרָב-כÖŧחַ:
(יז) ׊ׁÖļקÖļר הַסÖŧוÖŧץ לִ×ĒְשׁוÖŧ×ĸָה וÖŧבְרב חÖĩילוֹ לֹא יְמַלÖŧÖĩט:
(יח) הִנÖŧÖĩה ×ĸÖĩין יְהוָה אÖļל-יְרÖĩאָיו לַמְיַחֲלִים לְחַסְדÖŧוֹ:
(יט) לְהַ×ĻÖŧִיל מִמÖŧָוÖļ×Ē נַפְשָׁם וÖŧלְחַיÖŧוֹ×Ēָם בÖŧָרָ×ĸָב:
(כ) נ֡פְ׊ׁÖĩנוÖŧ חִכÖŧÖ°×Ēָה לַיהוָה ×ĸÖļזְרÖĩנוÖŧ וÖŧמָגִנÖŧÖĩנוÖŧ הוÖŧא:
(כא) כÖŧִי-בוֹ יִשְׂמַח לִבÖŧÖĩנוÖŧ כÖŧִי בְשׁÖĩם קָדְשׁוֹ בָטָחְנוÖŧ:
(כב) יְהִי-חַסְדÖŧְךָ יְהוָה ×ĸָלÖĩינוÖŧ כÖŧ֡אֲ׊ׁÖļר יִחַלְנוÖŧ לָךְ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
×Ēהלים סגולה סגולו×Ē ישו×ĸה בקשה טיול טוב ה×Ļלחה מו×Ē לייש זיכויי אם שכולה המלך מזמורים הרבים אמונה ×Ēהילים מחולק ל10 דוד המלך שנאה אישה אמונ×Ē בנים לה×Ļל×Ē הבחורים בשבי הסיני יואל זאב בן מירל ריסא חוה י×ĸקב יוס×Ŗ בן רייזל יוס×Ŗ בן איטא רבקה פדיון שבוים ב×Ēפילה אל ×Ē×ĸמוד ×ĸל דם ר×ĸך נשיכ×Ē נחש נישואים מוו×Ē בן חבר דוד נישואין ×Ēלמיד שלום AboutUs הכשה משאלה ×Ēרומה ידיד ×Ē×ĸוקה ×ĸם האר×Ĩ אדם קמחא דפסחא ׊פ×ĸ מלך ה×Ļלחו×Ē נסי×ĸה טובה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net