8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לרוח ר×ĸה - פרק סח

סח ×Ļא
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ לְדָוִד מִזְמוֹר שִׁיר:
(ב) יָקוÖŧם אֱלֹהִים יָפוÖŧ×ĻוÖŧ אוֹיְבָיו וְיָנוÖŧסוÖŧ מְשַׂנְאָיו מִפÖŧָנָיו:
(ג) כÖŧְהִנְדÖŧ×Ŗ ×ĸָשָׁן ×ĒÖŧִנְדÖŧ×Ŗ כÖŧְהִמÖŧÖĩץ דÖŧוֹנַג מִפÖŧÖ°× Öĩי-אÖĩ׊ׁ יאבְדוÖŧ רְ׊ָׁ×ĸִים מִפÖŧÖ°× Öĩי אֱלֹהִים:
(ד) וְ×ĻַדÖŧִיקִים יִשְׂמְחוÖŧ יַ×ĸַלְ×ĻוÖŧ לִפְנÖĩי אֱלֹהִים וְיָשִׂישׂוÖŧ בְשִׂמְחָה:
(ה) שִׁירוÖŧ לÖĩאלֹהִים זַמÖŧְרוÖŧ שְׁמוֹ סֹלÖŧוÖŧ לָרכÖĩב בÖŧÖ¸×ĸֲרָבוֹ×Ē בÖŧְיָהÖŧ שְׁמוֹ וְ×ĸִלְזוÖŧ לְפָנָיו:
(ו) אֲבִי יְ×Ēוֹמִים וְדַיÖŧַן אַלְמָנוֹ×Ē אֱלֹהִים בÖŧִמְ×ĸוֹן קָדְשׁוֹ:
(ז) אֱלֹהִים מוֹשִׁיב יְחִידִים בÖŧַיְ×Ēָה מוֹ×Ļִיא אֲסִירִים בÖŧַכÖŧוֹשָׁרוֹ×Ē אַךְ-סוֹרְרִים שָׁכְנוÖŧ ×Ļְחִיחָה:
(ח) אֱלֹהִים בÖŧÖ°×ĻÖĩא×Ēְךָ לִפְנÖĩי ×ĸַמÖŧÖļךָ בÖŧÖ°×ĻÖˇ×ĸְדÖŧְךָ בִישִׁימוֹן ץÖļלָה:
(ט) אÖļרÖļ×Ĩ רָ×ĸָשָׁה א֡×Ŗ-שָׁמַיִם נָטְפוÖŧ מִפÖŧÖ°× Öĩי אֱלֹהִים זÖļה סִינַי מִפÖŧÖ°× Öĩי אֱלֹהִים אֱלֹהÖĩי יִשְׂרָאÖĩל:
(י) גÖŧÖļ׊ׁÖļם נְדָבוֹ×Ē ×ĒÖŧָנִי×Ŗ אֱלֹהִים נַחֲלָ×Ēְךָ וְנִלְאָה א֡×ĒÖŧָה כוֹנַנְ×ĒÖŧָהÖŧ:
(יא) חַיÖŧÖ¸×Ēְךָ יָשְׁבוÖŧ-בָהÖŧ ×ĒÖŧָכִין בÖŧְטוֹבָ×Ēְךָ לÖļ×ĸָנִי אֱלֹהִים:
(יב) אֲדנָי יִ×ĒÖŧÖļן-אמÖļר הַמְבַשÖŧְׂרוֹ×Ē ×Ļָבָא רָב:
(יג) מַלְכÖĩי ×Ļְבָאוֹ×Ē יִדÖŧדוÖŧן יִדÖŧדוÖŧן וÖŧנְוַ×Ē-בÖŧַיִ×Ē ×ĒÖŧְחַלÖŧÖĩק שָׁלָל:
(יד) אִם-×ĒÖŧִשְׁכÖŧְבוÖŧן בÖŧÖĩין ׊ְׁפ֡×ĒÖŧָיִם כÖŧ֡נְפÖĩי יוֹנָה × ÖļחְפÖŧָה בַכÖŧÖļץÖļ×Ŗ וְאÖļבְרוֹ×ĒÖļיהָ בÖŧִירַקְרַק חָרוÖŧ×Ĩ:
(טו) בÖŧְפָרÖĩשׂ שַׁדÖŧַי מְלָכִים בÖŧָהÖŧ ×ĒÖŧַשְׁלÖĩג בÖŧÖ°×Ļַלְמוֹן:
(טז) הַר-אֱלֹהִים הַר-בÖŧָשָׁן הַר-גÖŧַבְנÖģ× Öŧִים הַר-בÖŧָשָׁן:
(יז) לָמÖŧָה ×ĒÖŧְר֡×ĻÖŧְדוÖŧן הָרִים גÖŧַבְנÖģ× Öŧִים הָהָר חָמַד אֱלֹהִים לְשִׁבְ×ĒÖŧוֹ א֡×Ŗ-יְהוָה יִשְׁכÖŧן לָנÖļ×Ļַח:
(יח) רÖļכÖļב אֱלֹהִים רִבÖŧ×Ēַיִם אַלְפÖĩי שִׁנְאָן אֲדנָי בָם סִינַי בÖŧ֡קÖŧדÖļ׊ׁ:
(יט) ×ĸָלִי×ĒÖ¸ לַמÖŧָרוֹם שָׁבִי×ĒÖ¸ ׊ÖŧׁÖļבִי לָקַחְ×ĒÖŧÖ¸ מַ×ĒÖŧָנוֹ×Ē בÖŧָאָדָם וְאַ×Ŗ סוֹרְרִים לִשְׁכÖŧן יָהÖŧ אֱלֹהִים:
(כ) בÖŧָרוÖŧךְ אֲדנָי יוֹם יוֹם יַ×ĸֲמָס לָנוÖŧ הָאÖĩל יְשׁוÖŧ×ĸÖ¸×ĒÖĩנוÖŧ ץÖļלָה:
(כא) הָאÖĩל לָנוÖŧ אÖĩל לְמוֹשָׁ×ĸוֹ×Ē וְלÖĩיהוִה אֲדנָי לַמÖŧָוÖļ×Ē ×ĒÖŧוֹ×Ļָאוֹ×Ē:
(כב) אַךְ-אֱלֹהִים יִמְחַ×Ĩ רא׊ׁ איְבָיו קָדְקד שׂÖĩ×ĸָר מִ×ĒְהַלÖŧÖĩךְ בÖŧַאֲשָׁמָיו:
(כג) אָמַר אֲדנָי מִבÖŧָשָׁן אָשִׁיב אָשִׁיב מִמÖŧÖ°×ĻÖģלוֹ×Ē יָם:
(כד) לְמַ×ĸַן ×ĒÖŧִמְחַ×Ĩ רַגְלְךָ בÖŧְדָם לְשׁוֹן כÖŧְלָבÖļיךָ מÖĩאוֹיְבִים מִנÖŧÖĩהוÖŧ:
(כה) רָאוÖŧ הֲלִיכוֹ×ĒÖļיךָ אֱלֹהִים הֲלִיכוֹ×Ē אÖĩלִי מַלְכÖŧִי בַקÖŧדÖļ׊ׁ:
(כו) קִדÖŧְמוÖŧ שָׁרִים אַחַר נגְנִים בÖŧÖ°×Ēוֹךְ ×ĸֲלָמוֹ×Ē ×ĒÖŧוֹפÖĩפוֹ×Ē:
(כז) בÖŧְמַקְהÖĩלוֹ×Ē בÖŧָרְכוÖŧ אֱלֹהִים אֲדנָי מִמÖŧְקוֹר יִשְׂרָאÖĩל:
(כח) ׊ָׁם בÖŧִנְיָמִן ×ĻÖ¸×ĸִיר רדÖĩם שָׂרÖĩי יְהוÖŧדָה רִגְמָ×Ēָם שָׂרÖĩי זְבÖģלוÖŧן שָׂרÖĩי נ֡פְ×ĒÖŧָלִי:
(כט) ×ĻִוÖŧָה אֱלֹהÖļיךָ ×ĸÖģזÖŧÖļךָ ×ĸוÖŧזÖŧָה אֱלֹהִים זוÖŧ פÖŧÖ¸×ĸַלְ×ĒÖŧÖ¸ לÖŧָנוÖŧ:
(ל) מÖĩהÖĩיכָלÖļךָ ×ĸַל-יְרוÖŧשָׁלָם לְךָ יוֹבִילוÖŧ מְלָכִים שָׁי:
(לא) גÖŧÖ°×ĸ֡ר חַיÖŧÖˇ×Ē קָנÖļה ×ĸֲדַ×Ē אַבÖŧִירִים בÖŧÖ°×ĸÖļגְלÖĩי ×ĸַמÖŧִים מִ×Ēְר֡פÖŧÖĩץ בÖŧְר֡×ĻÖŧÖĩי-כָסÖļ×Ŗ בÖŧִזÖŧ֡ר ×ĸַמÖŧִים קְרָבוֹ×Ē יÖļחְפÖŧÖ¸×ĻוÖŧ:
(לב) יÖļאֹ×ĒָיוÖŧ חַשְׁמַנÖŧִים מִנÖŧִי מִ×Ļְרָיִם כÖŧוÖŧ׊ׁ ×ĒÖŧָרִי×Ĩ יָדָיו לÖĩאלֹהִים:
(לג) מַמְלְכוֹ×Ē הָאָרÖļ×Ĩ שִׁירוÖŧ לÖĩאלֹהִים זַמÖŧְרוÖŧ אֲדנָי ץÖļלָה:
(לד) לָרכÖĩב בÖŧִ׊ְׁמÖĩי ׊ְׁמÖĩי-קÖļדÖļם הÖĩן-יִ×ĒÖŧÖĩן בÖŧְקוֹלוֹ קוֹל ×ĸז:
(לה) ×ĒÖŧְנוÖŧ ×ĸז לÖĩאלֹהִים ×ĸַל-יִשְׂרָאÖĩל גÖŧַאֲוָ×Ēוֹ וְ×ĸÖģזÖŧוֹ בÖŧ֡׊Öŧְׁחָקִים:
(לו) נוֹרָא אֱלֹהִים מִמÖŧִקְדÖŧָ׊ׁÖļיךָ אÖĩל יִשְׂרָאÖĩל הוÖŧא × ×ĒÖĩן ×ĸז וְ×ĒÖˇ×ĸÖ˛×ĻÖģמוֹ×Ē לָ×ĸָם בÖŧָרוÖŧךְ אֱלֹהִים:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
מזמורים ישו×ĸו×Ē סגולו×Ē שלח לחבר ×ĸם האר×Ĩ ישו×ĸה כאב רא׊ ×Ļדיק קשיי לידה ×Ēהילים ריב ×Ēהילים אימייל דוד לימוד בשב×Ē ׊פ×ĸ אישה אויבים מו×Ē שלום דוד המלך שייט הגשמ×Ē משאלה שלימה ×Ēפילה דביקו×Ē ×ĸבוד×Ē אלילים ×Ēרומה לאמיר×Ē ×Ēהילים שנאה מ×Ļיא×Ē זיווג הפלה אם שכולה מ×Ļיאה ×Ēרומ×Ē איברים × ×ĸר שליח×Ē חולשה סגולה חולה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net