6787
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

לומ×Ø ××•×Ŗו אח×Ø ×ž× ×—×” ואח×Ø ×¢×Øבי×Ŗ - פ×Øק הב

הב
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) לַמְנַצֵּחַ עַל-יְדוּ×Ŗוּן מ֓זְמוֹ×Ø ×œÖ°×“Öøו֓ד:
(ב) אַךְ אֶל-אֱלֹה֓ים דוּמ֓יּÖøה נַפְשׁ֓י מ֓מֶּנּוּ יְשׁוּעÖø×ŖÖ“×™:
(ג) אַךְ-הוּא צוּ×ØÖ“×™ ו֓ישׁוּעÖø×ŖÖ“×™ מ֓שְׂגַּבּ֓י לֹא-אֶמּוֹט ×ØַבּÖøה:
(ד) עַד-אÖø× Öøה ×Ŗְּהוֹ×ŖÖ°×Ŗוּ עַל-א֓ישׁ ×ŖÖ¼Ö°×ØÖøצְּחוּ כֻלְּכֶם כְּק֓י×Ø × Öøטוּי גּÖøדֵ×Ø ×”Ö·×“Ö¼Ö°×—×•Ö¼×™Öøה:
(ה) אַךְ מ֓שְּׂאֵ×Ŗוֹ יÖøעֲצוּ לְהַדּ֓יחַ ×™Ö“×Øְצוּ כÖøזÖøב בְּפ֓יו יְבÖø×Øֵכוּ וּבְק֓×ØְבּÖøם יְקַלְלוּ-הֶלÖøה:
(ו) אַךְ לֵאלֹה֓ים דּמּ֓י נַפְשׁ֓י ×›Ö¼Ö“×™-מ֓מֶּנּוּ ×Ŗּ֓קְוÖø×ŖÖ“×™:
(ז) אַךְ-הוּא צוּ×ØÖ“×™ ו֓ישׁוּעÖø×ŖÖ“×™ מ֓שְׂגַּבּ֓י לֹא אֶמּוֹט:
(ח) עַל-אֱלֹה֓ים י֓שְׁע֓י וּכְבוֹד֓י צוּ×Ø-×¢Ö»×–Ö¼Ö“×™ מַחְה֓י בֵּאלֹה֓ים:
(ט) בּ֓טְחוּ-בוֹ בְכÖøל-×¢Öµ×Ŗ ×¢Öøם שׁ֓פְכוּ לְפÖø× Öøיו לְבַבְכֶם אֱלֹה֓ים מַחֲהֶה-לּÖøנוּ הֶלÖøה:
(י) אַךְ הֶבֶל בְּנֵי-אÖøדÖøם כּÖøזÖøב בְּנֵי א֓ישׁ בְּמאזְנַי֓ם לַעֲלוֹ×Ŗ הֵמּÖøה מֵהֶבֶל יÖøחַד:
(יא) אַל-×Ŗּ֓בְטְחוּ בְעשֶׁק וּבְגÖøזֵל אַל-×ŖֶּהְבּÖøלוּ חַי֓ל ×›Ö¼Ö“×™-יÖøנוּב אַל-×ŖÖ¼Öøשׁ֓י×Ŗוּ לֵב:
(יב) אַחַ×Ŗ דּ֓בֶּ×Ø ×Ö±×œÖ¹×”Ö“×™× שְׁ×Ŗַּי֓ם-זוּ שׁÖøמÖø×¢Ö°×ŖÖ¼Ö“×™ ×›Ö¼Ö“×™ עז לֵאלֹה֓ים:
(יג) וּלְךÖø-אֲדנÖøי חÖøהֶד ×›Ö¼Ö“×™-אַ×ŖÖ¼Öøה ×Ŗְשַׁלֵּם לְא֓ישׁ כְּמַעֲשֵׂהוּ:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
דוד ישועו×Ŗ מיז'בוז הטעיה כאן לימוד בשב×Ŗ א×Øיה פ×Øהם פחד בקשה שכול ×Ŗהלים אזה×Øה ×Ŗקנון עין ישועה המלך מ×Øיבה משלוח טוב זהי×Øו×Ŗ עק×Øה הגולה גדולי הדו×Ø ×—×™×™×œ×™ צהל מבצע עופ×Ø×Ŗ יצוקה שלום בו×Øא עולם שפע טעו×Ŗ שי×Øים נשיכ×Ŗ נחש אם שכולה הקדשו×Ŗ הצלחה חולה להב×Øיח הגולה חי עי×Ø ×Ŗפילה נפט×Øים מזמו×Øים ×Ŗהילים ×Ŗהילים דוא"ל ח×Ŗונה ×Øיב מחלה


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net