8062
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לומר או×Ēו אחר מנחה ואחר ×ĸרבי×Ē - פרק סב

סב
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ ×ĸַל-יְדוÖŧ×ĒוÖŧן מִזְמוֹר לְדָוִד:
(ב) אַךְ אÖļל-אֱלֹהִים דוÖŧמִיÖŧָה נַפְשִׁי מִמÖŧÖļ× ÖŧוÖŧ יְשׁוÖŧ×ĸÖ¸×Ēִי:
(ג) אַךְ-הוÖŧא ×ĻוÖŧרִי וִישׁוÖŧ×ĸÖ¸×Ēִי מִשְׂגÖŧַבÖŧִי לֹא-אÖļמÖŧוֹט רַבÖŧָה:
(ד) ×ĸַד-אָנָה ×ĒÖŧְהוֹ×ĒÖ°×ĒוÖŧ ×ĸַל-אִישׁ ×ĒÖŧְרָ×ĻÖŧְחוÖŧ כÖģלÖŧְכÖļם כÖŧְקִיר נָטוÖŧי גÖŧָדÖĩר הַדÖŧְחוÖŧיָה:
(ה) אַךְ מִ׊ÖŧְׂאÖĩ×Ēוֹ יָ×ĸÖ˛×ĻוÖŧ לְהַדÖŧִיחַ יִרְ×ĻוÖŧ כָזָב בÖŧְפִיו יְבָרÖĩכוÖŧ וÖŧבְקִרְבÖŧָם יְקַלְלוÖŧ-ץÖļלָה:
(ו) אַךְ לÖĩאלֹהִים דÖŧמÖŧִי נַפְשִׁי כÖŧִי-מִמÖŧÖļ× ÖŧוÖŧ ×ĒÖŧִקְוָ×Ēִי:
(ז) אַךְ-הוÖŧא ×ĻוÖŧרִי וִישׁוÖŧ×ĸÖ¸×Ēִי מִשְׂגÖŧַבÖŧִי לֹא אÖļמÖŧוֹט:
(ח) ×ĸַל-אֱלֹהִים יִשְׁ×ĸִי וÖŧכְבוֹדִי ×ĻוÖŧר-×ĸÖģזÖŧִי מַחְסִי בÖŧÖĩאלֹהִים:
(ט) בÖŧִטְחוÖŧ-בוֹ בְכָל-×ĸÖĩ×Ē ×ĸָם שִׁפְכוÖŧ לְפָנָיו לְבַבְכÖļם אֱלֹהִים מַחֲסÖļה-לÖŧָנוÖŧ ץÖļלָה:
(י) אַךְ הÖļבÖļל בÖŧÖ°× Öĩי-אָדָם כÖŧָזָב בÖŧÖ°× Öĩי אִישׁ בÖŧְמאזְנַיִם לַ×ĸֲלוֹ×Ē הÖĩמÖŧָה מÖĩהÖļבÖļל יָחַד:
(יא) אַל-×ĒÖŧִבְטְחוÖŧ בְ×ĸ׊ׁÖļק וÖŧבְגָזÖĩל אַל-×ĒÖŧÖļהְבÖŧָלוÖŧ חַיִל כÖŧִי-יָנוÖŧב אַל-×ĒÖŧָשִׁי×ĒוÖŧ לÖĩב:
(יב) אַחַ×Ē דÖŧִבÖŧÖļר אֱלֹהִים ׊ְׁ×ĒÖŧַיִם-זוÖŧ ׊ָׁמָ×ĸÖ°×ĒÖŧִי כÖŧִי ×ĸז לÖĩאלֹהִים:
(יג) וÖŧלְךָ-אֲדנָי חָסÖļד כÖŧִי-א֡×ĒÖŧָה ×ĒְשַׁלÖŧÖĩם לְאִישׁ כÖŧְמַ×ĸֲשׂÖĩהוÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
×Ēהילים מחולק ל10 מלך זהירו×Ē נגן ×Ēהילים ×Ēהלים מוו×Ē אם שכולה ×ĸבוד×Ē אלילים הגשמה המלך חבר ×Ēרומ×Ē שכול דוד המלך משאלה ישו×ĸה הכשה ב×Ē ×Ēרומה לאמיר×Ē ×Ēהילים ׊מ×ĸון שונא זיכוי זוג רוחני בן סגולו×Ē ×Ēרומה סגולה מזמורים ספינה בקשה מ×ĸלה פחד ט×ĸו×Ē ב×Ē זוג איברים בן זוג


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net