6254
   .net

צדיק גוזר והקב"ה מקיים

 תרום לאמירת תהילים והקדשתך תופיע כאן

בנוסף לכך הצדיק שזכה לקבל "טובה" מהאדם בעולם הזה, לא שוכח חלילה את אותו אדם ומעתיר עליו בתפילה ובלימוד זכות בשמיים. ראה לדוגמא את דברי קודשו של הגאון בעל ה"פלא יועץ" רבי אליעזר פאפו זצוק"ל זיע"א שהבטיח בזו הלשון: "ואם אזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ממי שאקבל טובה אשתדל לשלם לו במיטבא ולבקש רחמים עליו".
וכן הגאון הרב המקובל האלקי כמוהר"ר אלכסנדר זיסקינד זצוק"ל בעל ספר "יסוד ושורש העבודה" כתב בצוואתו בזו הלשון: "מכל לומדי התורה הקדושה, בקשתי היא מאד מאד שיקבעו בו שיעור לימוד בכל יום ומבטיח אני אותם, שאהיה מליץ טוב בתמידות בעדם בעולם העליון ולשומע יונעם".
כל שכן על אחת כמה וכמה זכות אדירה ועצומה שאין לשער ולתאר, היא להיות שותף ללימוד תהילים של דוד המלך עליו השלום, וידועה היא מעלותו הגדולה וכוחו האדיר של דוד בן ישי.
כמה שמחה והכרת תודה וטובה תהיה לדוד מלך ישראל עליו השלום על אותו האדם שיזכה ויהיה שותף בלימוד ספרו – ספר התהלים הקדוש וללא כל ספק יזכה לישועות גדולות בכל הנצרך לו, ברוחניות ובגשמיות בעולם הזה, אושר ועושר, נחת ושלווה, שלום בית, וכל טוב סלה, ויזכה למעלה גדולה ומיוחדת לעולם הבא.

- תרום לאתר והיה שותף לזכויות אמירת תהילים 24 שעות ביממה -
            
אוהב לטייל ? בא לעשות מזה כסף ! לחץ כעת.
4826
אליעזר שלום סגולות חכמים שכול צדיק יהבו מלחמה שנאה שבועות אמונת בר בן ישועה דוד מקיים אמונה תפילה שליחה מיז'בוז תהילים גוזר דין טוב תהלים דוא"ל מסע בת תרומה שמעון עילוי אם שכולה יוחאי ים כבוד רשבי מוצלח זהירות הרבים בנים player מזמורים רבי קמחה בני זוג מעלת דוד המלך מציאת זיווג Contact גשמיות מכרים תהלים אימייל הקדשות מתים שפע סגולה


  All Rights Reserved, tehilim.net