8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לאשה ×ĸקרה - פרק קב

קב קג
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) ×ĒÖŧְפִלÖŧָה לְ×ĸָנִי כִי-יַ×ĸֲט×Ŗ וְלִפְנÖĩי יְהוָה יִשְׁפÖŧךְ שִׂיחוֹ:
(ב) יְהוָה ׊ִׁמְ×ĸָה ×ĒְפִלÖŧÖ¸×Ēִי וְשַׁוְ×ĸÖ¸×Ēִי אÖĩלÖļיךָ ×Ēָבוֹא:
(ג) אַל-×ĒÖŧ֡ץְ×ĒÖŧÖĩר פÖŧָנÖļיךָ מִמÖŧÖļ× Öŧִי בÖŧְיוֹם ×Ļ֡ר לִי הַטÖŧÖĩה-אÖĩלַי אָזְנÖļךָ בÖŧְיוֹם אÖļקְרָא מַהÖĩר ×ĸֲנÖĩנִי:
(ד) כÖŧִי-כָלוÖŧ בְ×ĸָשָׁן יָמָי וְ×ĸÖˇ×Ļְמוֹ×Ēַי כÖŧְמוֹקÖĩד נִחָרוÖŧ:
(ה) הוÖŧכÖŧָה כָ×ĸÖĩשׂÖļב וַיÖŧִבַשׁ לִבÖŧִי כÖŧִי שָׁכַחְ×ĒÖŧִי מÖĩאֲכל לַחְמִי:
(ו) מִקÖŧוֹל אַנְחָ×Ēִי דÖŧָבְקָה ×ĸÖˇ×Ļְמִי לִבְשָׂרִי:
(ז) דÖŧָמִי×Ēִי לִקְאַ×Ē מִדְבÖŧָר הָיִי×Ēִי כÖŧְכוֹס חÖŗרָבוֹ×Ē:
(ח) שָׁקַדְ×ĒÖŧִי וָאÖļהְיÖļה כÖŧÖ°×ĻִפÖŧוֹר בÖŧוֹדÖĩד ×ĸַל-גÖŧָג:
(ט) כÖŧָל-הַיÖŧוֹם חÖĩרְפוÖŧנִי אוֹיְבָי מְהוֹלָלַי בÖŧִי נִשְׁבÖŧÖ¸×ĸוÖŧ:
(י) כÖŧִי-אÖĩפÖļר כÖŧַלÖŧÖļחÖļם אָכָלְ×ĒÖŧִי וְשִׁקÖŧÖģוַי בÖŧִבְכִי מָסָכְ×ĒÖŧִי:
(יא) מִפÖŧÖ°× Öĩי-זַ×ĸַמְךָ וְקִ×ĻְפÖŧÖļךָ כÖŧִי נְשָׂא×Ēַנִי וַ×ĒÖŧַשְׁלִיכÖĩנִי:
(יב) יָמַי כÖŧÖ°×ĻÖĩל נָטוÖŧי וַאֲנִי כÖŧÖ¸×ĸÖĩשׂÖļב אִיבָשׁ:
(יג) וְאַ×ĒÖŧָה יְהוָה לְ×ĸוֹלָם ×ĒÖŧÖĩ׊ׁÖĩב וְזִכְרְךָ לְדר וָדר:
(יד) א֡×ĒÖŧָה ×ĒָקוÖŧם ×ĒÖŧְרַחÖĩם ×ĻִיÖŧוֹן כÖŧִי-×ĸÖĩ×Ē לְחÖļנְנָהÖŧ כÖŧִי-בָא מוֹ×ĸÖĩד:
(טו) כÖŧִי-רָ×ĻוÖŧ ×ĸֲבָדÖļיךָ אÖļ×Ē-אֲבָנÖļיהָ וְאÖļ×Ē-×ĸֲפָרָהÖŧ יְחֹנÖĩנוÖŧ:
(טז) וְיִירְאוÖŧ גוֹיִם אÖļ×Ē-׊ׁÖĩם יְהוָה וְכָל-מַלְכÖĩי הָאָרÖļ×Ĩ אÖļ×Ē-כÖŧְבוֹדÖļךָ:
(יז) כÖŧִי-בָנָה יְהוָה ×ĻִיÖŧוֹן נִרְאָה בÖŧִכְבוֹדוֹ:
(יח) פÖŧָנָה אÖļל-×ĒÖŧְפִלÖŧÖˇ×Ē הָ×ĸ֡רְ×ĸָר וְלֹא-בָזָה אÖļ×Ē-×ĒÖŧְפִלÖŧÖ¸×Ēָם:
(יט) ×ĒÖŧִכÖŧÖ¸×ĒÖļב זא×Ē לְדוֹר אַחֲרוֹן וְ×ĸַם נִבְרָא יְהַלÖŧÖļל-יָהÖŧ:
(כ) כÖŧִי-הִשְׁקִי×Ŗ מִמÖŧְרוֹם קָדְשׁוֹ יְהוָה מִ׊Öŧָׁמַיִם אÖļל-אÖļרÖļ×Ĩ הִבÖŧִיט:
(כא) לִשְׁמ×ĸÖˇ אÖļנְק֡×Ē אָסִיר לְפַ×ĒÖŧÖĩחַ בÖŧÖ°× Öĩי ×ĒְמוÖŧ×Ēָה:
(כב) לְסַפÖŧÖĩר בÖŧÖ°×ĻִיÖŧוֹן ׊ׁÖĩם יְהוָה וÖŧ×ĒְהִלÖŧÖ¸×Ēוֹ בÖŧִירוÖŧשָׁלָם:
(כג) בÖŧְהִקÖŧָבÖĩ×Ĩ ×ĸַמÖŧִים יַחְדÖŧָו וÖŧמַמְלָכוֹ×Ē לַ×ĸֲבד אÖļ×Ē-יְהוָה:
(כד) ×ĸÖ´× Öŧָה בַדÖŧÖļרÖļךְ כÖŧחִי קִ×ĻÖŧ֡ר יָמָי:
(כה) אמַר אÖĩלִי אַל-×ĒÖŧÖˇ×ĸֲלÖĩנִי בÖŧַחֲ×Ļִי יָמָי בÖŧְדוֹר דÖŧוֹרִים שְׁנוֹ×ĒÖļיךָ:
(כו) לְפָנִים הָאָרÖļ×Ĩ יָסַדְ×ĒÖŧÖ¸ וÖŧמַ×ĸֲשׂÖĩה יָדÖļיךָ שָׁמָיִם:
(כז) הÖĩמÖŧָה יאבÖĩדוÖŧ וְאַ×ĒÖŧָה ×ĒÖˇ×ĸֲמד וְכÖģלÖŧָם כÖŧַבÖŧÖļגÖļד יִבְלוÖŧ כÖŧַלÖŧְבוÖŧ׊ׁ ×ĒÖŧַחֲלִיפÖĩם וְיַחֲלֹפוÖŧ:
(כח) וְאַ×ĒÖŧָה-הוÖŧא וÖŧשְׁנוֹ×ĒÖļיךָ לֹא יִ×ĒÖŧָמÖŧוÖŧ:
(כט) בÖŧÖ°× Öĩי-×ĸֲבָדÖļיךָ יִשְׁכÖŧנוÖŧ וְזַרְ×ĸָם לְפָנÖļיךָ יִכÖŧוֹן:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
נישואין חולה ה×Ļלחה ×Ēפילה לאמר גדוד הטבה מו×Ļלח המלך סגולה שונאים נפטר דרך ×Ēרומה בקשה לה×Ļל×Ē הבחורים בשבי הסיני יואל זאב בן מירל ריסא חוה י×ĸקב יוס×Ŗ בן רייזל יוס×Ŗ בן איטא רבקה פדיון שבוים ב×Ēפילה אל ×Ē×ĸמוד ×ĸל דם ר×ĸך זוג ×Ēהלים מחולק ×Ēהילים מחולק חיים כבוד חכמים אובדן ישו×ĸה ×Ēרומה לאמיר×Ē ×Ēהילים ×ĸקרה קריא×Ē ×Ēהלים ישו×ĸו×Ē פרסום מזמורים להרבו×Ē ×ĸקר ים מ×Ļיא×Ē חן מלחמה יי×ĸו×Ĩ בן ×Ēהילים אישה י×Ļיר×Ē ק׊ר זוגיו×Ē מלך דוד המלך פרנסה משמים לה×Ēפלל


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net