6632
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

שישלימו א×Ŗך שונאיך - פ×Øק קי

קי
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) לְדÖøו֓ד מ֓זְמוֹ×Ø × Ö°×Ö»× יְהוÖøה לַאדנ֓י שֵׁב ל֓ימ֓ינ֓י עַד-אÖøשׁ֓י×Ŗ איְבֶיךÖø הֲדם לְ×ØַגְלֶיךÖø:
(ב) מַטֵּה עֻזְּךÖø י֓שְׁלַח יְהוÖøה מ֓צ֓יּוֹן ×Øְדֵה בְּקֶ×Øֶב איְבֶיךÖø:
(ג) עַמְּךÖø נְדÖøב×Ŗ בְּיוֹם חֵילֶךÖø בְּהַדְ×Øֵי-קדֶשׁ מֵ×Øֶחֶם מ֓שְׁחÖø×Ø ×œÖ°×šÖø טַל יַלְדֻ×ŖֶךÖø:
(ד) נ֓שְׁבַּע יְהוÖøה וְלֹא ×™Ö“× Ö¼Öøחֵם אַ×ŖÖ¼Öøה-כהֵן לְעוֹלÖøם עַל-דּ֓בְ×ØÖø×ŖÖ“×™ מַלְכּ֓י-צֶדֶק:
(ה) אֲדנÖøי עַל-יְמ֓ינְךÖø מÖøחַׄ בְּיוֹם-אַפּוֹ מְלÖøכ֓ים:
(ו) יÖøד֓ין בַּגּוֹי֓ם מÖøלֵא גְו֓יּוֹ×Ŗ מÖøחַׄ ×Øאשׁ עַל-אֶ×Øֶׄ ×ØַבּÖøה:
(ז) מ֓נַּחַל בַּדֶּ×Øֶךְ י֓שְׁ×Ŗֶּה עַל-כֵּן יÖø×Ø֓ים ×Øאשׁ:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
מזמו×Øים הגולו×Ŗ ×Ŗפילה ים המלך שלום טוב מוו×Ŗ נגן ×Ŗו×Øה חיים דין שי×Ø ×Øיב מ×Ŗ אש ש×Øיפה ש×Øפה בן טובה ×Ŗהלים ×Ŗודה אישה ×Ŗלמוד שכול ×Øוחניו×Ŗ מזמו×Ø ×œ×Ŗודה שי×Øים שואב מים מעלה ידיד יצי×Ø×Ŗ קש×Ø ×©×œ×•× בי×Ŗ בני זוג ישועה ×Øבים ×Ŗהילים דוד זהי×Øו×Ŗ דוד המלך ×Ŗ×Øומה לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים הגולה נישואין ×Ŗ×Øומה


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net