8062
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

למי שיש לו שונאים - פרק י

י
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לָמָה יְהוָה ×ĒÖŧÖˇ×ĸֲמד בÖŧְרָחוֹק ×ĒÖŧÖˇ×ĸְלִים לְ×ĸÖ´×ĒÖŧוֹ×Ē בÖŧÖˇ×ĻÖŧָרָה:
(ב) בÖŧְגַאֲוַ×Ē-רָ׊ָׁ×ĸ יִדְלַק ×ĸָנִי יִ×ĒÖŧָפְשׂוÖŧ בÖŧִמְזִמÖŧוֹ×Ē זוÖŧ חָשָׁבוÖŧ:
(ג) כÖŧִי-הִלÖŧÖĩל רָ׊ָׁ×ĸ ×ĸַל-×ĒÖŧַאֲוַ×Ē נַפְשׁוֹ וÖŧב×ĻÖĩ×ĸÖˇ בÖŧÖĩרÖĩךְ נִאÖĩ×Ĩ יְהוָה:
(ד) רָ׊ָׁ×ĸ כÖŧְגבַהÖŧ א֡פÖŧוֹ בÖŧַל-יִדְרשׁ אÖĩין אֱלֹהִים כÖŧָל-מְזִמÖŧוֹ×Ēָיו:
(ה) יָחִילוÖŧ דְרָכָיו בÖŧְכָל-×ĸÖĩ×Ē מָרוֹם מִ׊ְׁפÖŧָטÖļיךָ מִנÖŧÖļגְדÖŧוֹ כÖŧָל-×Ļוֹרְרָיו יָפִיחַ בÖŧָהÖļם:
(ו) אָמַר בÖŧְלִבÖŧוֹ בÖŧַל-אÖļמÖŧוֹט לְדר וָדר אֲ׊ׁÖļר לֹא-בְרָ×ĸ:
(ז) אָלָה פÖŧִיהוÖŧ מָלÖĩא וÖŧמִרְמוֹ×Ē וָ×Ēֹךְ ×ĒÖŧַחַ×Ē לְשׁוֹנוֹ ×ĸָמָל וָאָוÖļן:
(ח) יÖĩ׊ׁÖĩב בÖŧְמַאֲרַב חֲ×ĻÖĩרִים בÖŧַמÖŧִץְ×ĒÖŧָרִים יַהֲרג נָקִי ×ĸÖĩינָיו לְחÖĩלְכָה יִ×ĻְפÖŧנוÖŧ:
(ט) יÖļאֱרב בÖŧַמÖŧִץְ×ĒÖŧָר כÖŧְאַרְיÖĩה בְסÖģכÖŧה יÖļאֱרב לַחֲטוֹ×Ŗ ×ĸָנִי יַחְט×Ŗ ×ĸָנִי בÖŧְמָשְׁכוֹ בְרִשְׁ×ĒÖŧוֹ:
(י) יִדְכÖŧÖļה יָשׁחַ וְנָפַל בÖŧÖˇ×ĸÖ˛×ĻוÖŧמָיו חÖĩיל כÖŧָאִים :
(יא) אָמַר בÖŧְלִבÖŧוֹ שָׁכַח אÖĩל הִסְ×ĒÖŧִיר פÖŧָנָיו בÖŧַל-רָאָה לָנÖļ×Ļַח:
(יב) קוÖŧמָה יְהוָה אÖĩל נְשָׂא יָדÖļךָ אַל-×ĒÖŧִשְׁכÖŧַח ×ĸֲנָוִים:
(יג) ×ĸַל-מÖļה נִאÖĩ×Ĩ רָ׊ָׁ×ĸ אֱלֹהִים אָמַר בÖŧְלִבÖŧוֹ לֹא ×Ēִדְרשׁ:
(יד) רָאִ×Ēָה כÖŧִי-א֡×ĒÖŧָה ×ĸָמָל וָכַ×ĸ֡ץ ×ĒÖŧַבÖŧִיט לָ×ĒÖĩ×Ē בÖŧְיָדÖļךָ ×ĸָלÖļיךָ יַ×ĸֲזב חÖĩלÖļכָה יָ×Ēוֹם א֡×ĒÖŧָה הָיִי×ĒÖ¸ ×ĸוֹזÖĩר:
(טו) שְׁבר זְרוֹ×ĸÖˇ רָ׊ָׁ×ĸ וָרָ×ĸ ×ĒÖŧִדְרוֹשׁ-רִ׊ְׁ×ĸוֹ בַל-×ĒÖŧִמְ×Ļָא:
(טז) יְהוָה מÖļלÖļךְ ×ĸוֹלָם וָ×ĸÖļד אָבְדוÖŧ גוֹיִם מÖĩא֡רְ×Ļוֹ:
(יז) ×ĒÖŧַאֲוַ×Ē ×ĸֲנָוִים שָׁמַ×ĸÖ°×ĒÖŧÖ¸ יְהוָה ×ĒÖŧָכִין לִבÖŧָם ×ĒÖŧַקְשִׁיב אָזְנÖļךָ:
(יח) לִשְׁפÖŧט יָ×Ēוֹם וָדָךְ בÖŧַל-יוֹסִי×Ŗ ×ĸוֹד לַ×ĸֲר×Ĩ אֱנוֹשׁ מִן-הָאָרÖļ×Ĩ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
לייש ×Ē×ĸוקה ×Ēהלים אימייל הט×ĸיה לימוד ישו×ĸו×Ē ×ĸבוד×Ē מינו×Ē הטבה דואר אלקטרוני שונאים מ×ĸל×Ē סגולה סגולו×Ē ×Ēהילים לידה חולי רוחניו×Ē זוג ×Ēודה ×Ēהלים ריב דוד המלך אנשים ידיד בנים מקיים ×Ēרומ×Ē כאן נסי×ĸה פרסם יראה פרנסה ×Ēהילים גוזר בקשה גשמי×Ē ים דפסחה מלך כפירה ×Ēרומ×Ē איברים חכמים המארח רוכבים מ×Ēים שנאה אלילים ×Ēנאי שימוש הרבים דוד מזמורים רשבי המלך שונא


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net