7609
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

להטיל שלום בין אדם לחבירו - פרק ×Ļח

×Ļח
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) מִזְמוֹר שִׁירוÖŧ לַיהוָה שִׁיר חָדָשׁ כÖŧִי-נִפְלָאוֹ×Ē ×ĸָשָׂה הוֹשִׁי×ĸָה-לÖŧוֹ יְמִינוֹ וÖŧזְרוֹ×ĸÖˇ קָדְשׁוֹ:
(ב) הוֹדִי×ĸÖˇ יְהוָה יְשׁוÖŧ×ĸÖ¸×Ēוֹ לְ×ĸÖĩינÖĩי הַגÖŧוֹיִם גÖŧִלÖŧָה ×Ļִדְקָ×Ēוֹ:
(ג) זָכַר חַסְדÖŧוֹ וÖļאֱמוÖŧ× Ö¸×Ēוֹ לְבÖĩי×Ē יִשְׂרָאÖĩל רָאוÖŧ כָל-א֡פְץÖĩי-אָרÖļ×Ĩ אÖĩ×Ē יְשׁוÖŧ×ĸÖˇ×Ē אֱלֹהÖĩינוÖŧ:
(ד) הָרִי×ĸוÖŧ לַיהוָה כÖŧָל-הָאָרÖļ×Ĩ פÖŧÖ´×ĻְחוÖŧ וְרַנÖŧְנוÖŧ וְזַמÖŧÖĩרוÖŧ:
(ה) זַמÖŧְרוÖŧ לַיהוָה בÖŧְכִנÖŧוֹר בÖŧְכִנÖŧוֹר וְקוֹל זִמְרָה:
(ו) בÖŧַחֲ×Ļ×Ļְרוֹ×Ē וְקוֹל שׁוֹפָר הָרִי×ĸוÖŧ לִפְנÖĩי הַמÖŧÖļלÖļךְ יְהוָה:
(ז) יִרְ×ĸַם הַיÖŧָם וÖŧמְלֹאוֹ ×ĒÖŧÖĩבÖĩל וְישְׁבÖĩי בָהÖŧ:
(ח) נְהָרוֹ×Ē יִמְחֲאוÖŧ-כָ×Ŗ יַחַד הָרִים יְרַנÖŧÖĩנוÖŧ:
(ט) לִפְנÖĩי-יְהוָה כÖŧִי בָא לִשְׁפÖŧט הָאָרÖļ×Ĩ יִשְׁפÖŧט-×ĒÖŧÖĩבÖĩל בÖŧÖ°×ĻÖļדÖļק וְ×ĸַמÖŧִים בÖŧְמÖĩישָׁרִים:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
רפואה בי×Ē נשמה משאלה פאפו אריה משמיים ×Ēהלים דוא"ל ב×Ē זוג ישו×ĸו×Ē שב×Ē סגולה קמחה Contact ×Ēהלים סגולו×Ē ×Ēרומה ה×Ļלחה זיווג ×Ēהילים להנ×Ļל ממו×Ē מיז'בוז כפירה דוד יי×ĸו×Ĩ אדם נחש דוד המלך לימוד מזמור ל×Ēודה ×ĸיניים שלח לחבר שייט ישו×ĸה אויב מו×Ļלח רבים משפט ×ĸשיר ×Ēפילו×Ē רא׊


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net