8305
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לבנין הבי×Ē - פרק מב

מב מג
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ מַשְׂכÖŧִיל לִבְנÖĩי-קרַח:
(ב) כÖŧְאַיÖŧָל ×ĒÖŧÖˇ×ĸֲרג ×ĸַל-אֲפִיקÖĩי-מָיִם כÖŧÖĩן נַפְשִׁי ×ĒÖˇ×ĸֲרג אÖĩלÖļיךָ אֱלֹהִים:
(ג) ×Ļָמְאָה נַפְשִׁי לÖĩאלֹהִים לְאÖĩל חָי מָ×Ēַי אָבוֹא וְאÖĩרָאÖļה פÖŧÖ°× Öĩי אֱלֹהִים:
(ד) הָיְ×Ēָה-לÖŧִי דִמְ×ĸÖ¸×Ēִי לÖļחÖļם יוֹמָם וָלָיְלָה בÖŧÖļאֱמר אÖĩלַי כÖŧָל-הַיÖŧוֹם אַיÖŧÖĩה אֱלֹהÖļיךָ:
(ה) אÖĩלÖŧÖļה אÖļזְכÖŧְרָה וְאÖļ׊ְׁפÖŧְכָה ×ĸָלַי נַפְשִׁי כÖŧִי אÖļ×ĸֱבר בÖŧ֡ץÖŧָךְ אÖļדÖŧַדÖŧÖĩם ×ĸַד-בÖŧÖĩי×Ē אֱלֹהִים בÖŧְקוֹל-רִנÖŧָה וְ×Ēוֹדָה הָמוֹן חוֹגÖĩג:
(ו) מַה-×ĒÖŧִ׊ְׁ×ĒÖŧוֹחֲחִי נַפְשִׁי וַ×ĒÖŧÖļהֱמִי ×ĸָלָי הוֹחִילִי לÖĩאלֹהִים כÖŧִי-×ĸוֹד אוֹדÖļ× ÖŧוÖŧ יְשׁוÖŧ×ĸוֹ×Ē פÖŧָנָיו:
(ז) אֱלֹהַי ×ĸָלַי נַפְשִׁי ×Ēִ׊ְׁ×ĒÖŧוֹחָח ×ĸַל-כÖŧÖĩן אÖļזְכÖŧָרְךָ מÖĩאÖļרÖļ×Ĩ יַרְדÖŧÖĩן וְחÖļרְמוֹנִים מÖĩהַר מִ×ĻÖ°×ĸָר:
(ח) ×ĒÖŧְהוֹם-אÖļל-×ĒÖŧְהוֹם קוֹרÖĩא לְקוֹל ×ĻÖ´× ÖŧוֹרÖļיךָ כÖŧָל-מִשְׁבÖŧָרÖļיךָ וְגַלÖŧÖļיךָ ×ĸָלַי ×ĸָבָרוÖŧ:
(ט) יוֹמָם יְ×ĻַוÖŧÖļה יְהוָה חַסְדÖŧוֹ וÖŧבַלÖŧַיְלָה שִׁירה ×ĸִמÖŧִי ×ĒÖŧְפִלÖŧָה לְאÖĩל חַיÖŧָי:
(י) אוֹמְרָה לְאÖĩל סַלְ×ĸִי לָמָה שְׁכַחְ×ĒÖŧָנִי לָמÖŧָה-קדÖĩר אÖĩלÖĩךְ בÖŧְלַחַ×Ĩ אוֹיÖĩב:
(יא) בÖŧְרÖļ×Ļַח בÖŧÖ°×ĸÖˇ×Ļְמוֹ×Ēַי חÖĩרְפוÖŧנִי ×Ļוֹרְרָי בÖŧְאָמְרָם אÖĩלַי כÖŧָל-הַיÖŧוֹם אַיÖŧÖĩה אֱלֹהÖļיךָ:
(יב) מַה-×ĒÖŧִ׊ְׁ×ĒÖŧוֹחֲחִי נַפְשִׁי וÖŧמַה-×ĒÖŧÖļהֱמִי ×ĸָלָי הוֹחִילִי לÖĩאלֹהִים כÖŧִי-×ĸוֹד אוֹדÖļ× ÖŧוÖŧ יְשׁוÖŧ×ĸ×Ē פÖŧָנַי וÖĩאלֹהָי:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
בניה פרסם ×Ēודה ×Ēהלים מחולק נישואין קושי מוו×Ē בי×Ē אנשי ה×ĸיר הגשמ×Ē משאלה ללא ילדים מח×Ļי×Ē השקל קמח לפסח אמונה המלך לאמר דין טוב לימוד דין משפט שונא יהבו שליח×Ē קשיים חולי ×ĸיר פחד דוד ×Ēהלים מריבה ×Ēהילים שנאה זוגיו×Ē אורח ישו×ĸה דוד המלך לייש סגולה חולשה נישואים ×Ēרומ×Ē כבוד מיז'בוז מזמורים


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net