8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

שלא ×Ēמו×Ē מי×Ēה משונה - פרק קטז

קטז
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) אָהַבְ×ĒÖŧִי כÖŧִי-יִשְׁמַ×ĸ יְהוָה אÖļ×Ē-קוֹלִי ×ĒÖŧַחֲנוÖŧנָי:
(ב) כÖŧִי-הִטÖŧָה אָזְנוֹ לִי וÖŧבְיָמַי אÖļקְרָא:
(ג) אֲפָפוÖŧנִי חÖļבְלÖĩי-מָוÖļ×Ē וÖŧמְ×ĻָרÖĩי שְׁאוֹל מְ×ĻָאוÖŧנִי ×Ļָרָה וְיָגוֹן אÖļמְ×Ļָא:
(ד) וÖŧבְשׁÖĩם-יְהוָה אÖļקְרָא אָנÖŧָה יְהוָה מַלÖŧְטָה נַפְשִׁי:
(ה) חַנÖŧוÖŧן יְהוָֹה וְ×ĻַדÖŧִיק וÖĩאלֹהÖĩינוÖŧ מְרַחÖĩם:
(ו) ׊ׁמÖĩר פÖŧÖ°×Ēָאיִם יְהוָֹה דÖŧַלÖŧ×Ēִי וְלִי יְהוֹשִׁי×ĸÖˇ:
(ז) שׁוÖŧבִי נַפְשִׁי לִמְנוÖŧחָיְכִי כÖŧִי יְהוָה גÖŧָמַל ×ĸָלָיְכִי:
(ח) כÖŧִי חִלÖŧÖˇ×ĻÖ°×ĒÖŧÖ¸ נַפְשִׁי מִמÖŧָוÖļ×Ē אÖļ×Ē-×ĸÖĩינִי מִן-דÖŧִמְ×ĸָה אÖļ×Ē-רַגְלִי מִדÖŧÖļחִי:
(ט) אÖļ×ĒְהַלÖŧÖĩךְ לִפְנÖĩי יְהוָה בÖŧְא֡רְ×Ļוֹ×Ē הַחַיÖŧִים:
(י) הÖļאֱמַנְ×ĒÖŧִי כÖŧִי אֲדַבÖŧÖĩר אֲנִי ×ĸָנִי×Ēִי מְאד:
(יא) אֲנִי אָמַרְ×ĒÖŧִי בְחָפְזִי כÖŧָל-הָאָדָם כÖŧזÖĩב:
(יב) מָה-אָשִׁיב לַיהוָה כÖŧָל-×ĒÖŧַגְמוÖŧלוֹהִי ×ĸָלָי:
(יג) כÖŧוֹס-יְשׁוÖŧ×ĸוֹ×Ē אÖļ׊Öŧָׂא וÖŧבְשׁÖĩם יְהוָה אÖļקְרָא:
(יד) נְדָרַי לַיהוָה אֲשַׁלÖŧÖĩם × Öļגְדָה-× Öŧָא לְכָל-×ĸַמÖŧוֹ:
(טו) יָקָר בÖŧÖ°×ĸÖĩינÖĩי יְהוָה הַמÖŧָוְ×Ēָה לַחֲסִידָיו:
(טז) אָנÖŧָה יְהוָה כÖŧִי-אֲנִי ×ĸַבְדÖŧÖļךָ אֲנִי ×ĸַבְדÖŧְךָ בÖŧÖļן-אֲמָ×ĒÖļךָ פÖŧÖ´×ĒÖŧַחְ×ĒÖŧÖ¸ לְמוֹסÖĩרָי:
(יז) לְךָ-אÖļזְבÖŧַח זÖļבַח ×ĒÖŧוֹדָה וÖŧבְשׁÖĩם יְהוָה אÖļקְרָא:
(יח) נְדָרַי לַיהוָה אֲשַׁלÖŧÖĩם × Öļגְדָה-× Öŧָא לְכָל-×ĸַמÖŧוֹ:
(יט) בÖŧְחַ×Ļְרוֹ×Ē בÖŧÖĩי×Ē יְהוָה בÖŧÖ°×ĒוֹכÖĩכִי יְרוÖŧשָׁלָם הַלְלוÖŧיָהÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
לידה שונא לימודים שליחה לחבר בקשה ישו×ĸו×Ē יהודי ×Ēמים סגולו×Ē לימוד רוחני דוד המלך גשמיו×Ē רפואה מזמורים ×ĸקר ×Ēרומ×Ē להבריח בן זוג הרבים ×Ēהילים שירים שונא מ×ĸיק אדם שייט ×Ē×ĸוקה נפטר זיווג יהודי פחד ללא ילדים דוד ×ĸבודה שלום אנשי ה×ĸיר שונאים שלא יחלש חיים ×Ēנאי שימוש משאלה שיר ח×Ēונה ×Ēהלים × ×ĸר שנאה סגולה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net