8054
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לאשה ׊מ×Ēו ילדיה - פרק קכו

קכו
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) שִׁיר הַמÖŧÖˇ×ĸֲלוֹ×Ē בÖŧְשׁוÖŧב יְהוָה אÖļ×Ē-שִׁיבַ×Ē ×ĻִיÖŧוֹן הָיִינוÖŧ כÖŧְחֹלְמִים:
(ב) אָז יִמÖŧָלÖĩא שְׂחֹק פÖŧִינוÖŧ וÖŧלְשׁוֹנÖĩנוÖŧ רִנÖŧָה אָז יאמְרוÖŧ בַגÖŧוֹיִם הִגְדÖŧִיל יְהוָה לַ×ĸֲשׂוֹ×Ē ×ĸִם-אÖĩלÖŧÖļה:
(ג) הִגְדÖŧִיל יְהוָה לַ×ĸֲשׂוֹ×Ē ×ĸִמÖŧָנוÖŧ הָיִינוÖŧ שְׂמÖĩחִים:
(ד) שׁוÖŧבָה יְהוָה אÖļ×Ē-שְׁבִי×ĒÖĩנוÖŧ כÖŧַאֲפִיקִים בÖŧ֡נÖŧÖļגÖļב:
(ה) הַזÖŧרְ×ĸִים בÖŧְדִמְ×ĸָה בÖŧְרִנÖŧָה יִקְ×ĻרוÖŧ:
(ו) הָלוֹךְ יÖĩלÖĩךְ וÖŧבָכה נשׂÖĩא מÖļ׊ׁÖļךְ-הַזÖŧָר֡×ĸ בÖŧא-יָבא בְרִנÖŧָה נשׂÖĩא אֲלÖģמÖŧ×Ēָיו:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
מזמורים about ×Ēהלים דוד המלך ה×Ļלחו×Ē לימוד בשב×Ē ×Ēהילים ללא ילדים ישו×ĸו×Ē ×Ēהלים מחולק ישו×ĸה מו×Ē שנאה שונא חולי המלך אם שכולה בקשה חבר רוחניו×Ē משמיים שלום בי×Ē בנים שכול רוחני ילדים מוו×Ē לשב×Ē בבי×Ē קמחה גשמי לימודים אישה player מכר ×Ēפילה אזהרה סגולו×Ē מס×ĸ


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net