8062
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

ל×ĸבור בספינה - פרק קכד

קכד
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) שִׁיר הַמÖŧÖˇ×ĸֲלוֹ×Ē לְדָוִד לוÖŧלÖĩי יְהוָה ׊ׁÖļהָיָה לָנוÖŧ יאמַר-נָא יִשְׂרָאÖĩל:
(ב) לוÖŧלÖĩי יְהוָה ׊ׁÖļהָיָה לָנוÖŧ בÖŧְקוÖŧם ×ĸָלÖĩינוÖŧ אָדָם:
(ג) אֲזַי חַיÖŧִים בÖŧְלָ×ĸוÖŧנוÖŧ בÖŧַחֲרוֹ×Ē א֡פÖŧָם בÖŧָנוÖŧ:
(ד) אֲזַי הַמÖŧַיִם שְׁטָפוÖŧנוÖŧ נַחְלָה ×ĸָבַר ×ĸַל-נ֡פְ׊ׁÖĩנוÖŧ:
(ה) אֲזַי ×ĸָבַר ×ĸַל-נ֡פְ׊ׁÖĩנוÖŧ הַמÖŧַיִם הַזÖŧÖĩידוֹנִים:
(ו) בÖŧָרוÖŧךְ יְהוָה ׊ׁÖļלÖŧא × Ö°×ĒָנָנוÖŧ טÖļרÖļ×Ŗ לְשִׁנÖŧÖĩיהÖļם:
(ז) נ֡פְ׊ׁÖĩנוÖŧ כÖŧÖ°×ĻִפÖŧוֹר נִמְלְטָה מִפÖŧַח יוֹקְשִׁים הַפÖŧַח נִשְׁבÖŧָר וַאֲנַחְנוÖŧ נִמְלָטְנוÖŧ:
(ח) ×ĸÖļזְרÖĩנוÖŧ בÖŧְ׊ׁÖĩם יְהוָה ×ĸשׂÖĩה שָׁמַיִם וָאָרÖļ×Ĩ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
שונאים טיול אדם המארח שלום שנאה זיכויי לאמר דוד מזמור ל×Ēודה מ×Ēים לימודים ישו×ĸה אישה הרבים המלך חולשה ×Ēהלים ×Ēפילה בקשה אחרי אמיר×Ē ×Ēהילים ×Ēהלים ישו×ĸה סגולה ×ĸזרה ׊מ×ĸון סגולו×Ē ×Ēנאי שימוש ריב ×Ēפילו×Ē ישיבה מ×ĸל×Ē שירים לה×Ļל×Ē הבחורים בשבי הסיני יואל זאב בן מירל ריסא חוה י×ĸקב יוס×Ŗ בן רייזל יוס×Ŗ בן איטא רבקה פדיון שבוים ב×Ēפילה אל ×Ē×ĸמוד ×ĸל דם ר×ĸך יהודי ×Ēמים ×Ēרומה י×Ļיר×Ē ק׊ר נשיכה אריה שכול דוד המלך סגולה זוגיו×Ē זהירו×Ē נישואים נשמה דיין ×Ēהילים אם שכולה פרנסה חכמים


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net