8227
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
×Ēהלים לאבד אויבים אריה בן זוג מזמורים ×Ēרומ×Ē איברים שנאה פחד להבריח הנגן שי×ĸורים המלך אורח שונא מ×ĸיק אמונ×Ē מריבה בקשה ×ĸשיר שלום שליח×Ē מום הגשמה הפלה חכמים קמחא דפסחא דין טוב שלום בי×Ē ישו×ĸה איברים ×Ēהילים מחולק ל10 לימוד ×Ēהלים מח×Ļי×Ē השקל סגולה ×Ēנאי שימוש ×Ļדיק ×Ēהילים משאלה ץ×ĸר×Ē הים נחש משמים דוד המלך שונא


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net