8227
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
סגולו×Ē לשב×Ē בבי×Ē המלך למדן דיין להבריח שונאיך מוו×Ē הטבה קריא×Ē ×Ēהלים דוד מי×Ēה משונה שלום דוד המלך שלימה ×Ēהלים אימייל י×Ļיר×Ē ק׊ר הקדשה שירי ×Ēרומה רבים סגולה גשמי הט×ĸיה ישו×ĸה משמים רפואה מריבה המארח ×ĸבוד×Ē מינו×Ē מס×ĸ הקדשו×Ē קשיים הברחה שנאה שונא מ×ĸיק ידידים ×Ēהילים דוא"ל שונא הכשה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net