8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

ה×Ļלח×Ē ×Ļהל במב×Ļ×ĸ ×ĸופר×Ē י×Ļוקה - after

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
מִי ׊ÖļׁבÖĩÖŧרַךְ אֲבו×ĒÖĩינוÖŧ אַבְרָהָם יִ×Ļְחָק וְיַ×ĸֲקב הוÖŧא יְבָרÖĩךְ אÖļ×Ē חַיָÖŧלÖĩי ×Ļְבָא הֲגַנָÖŧה לְיִשְׂרָאÖĩל, הָ×ĸומְדִים ×ĸַל מִשְׁמַר א֡רְ×ĻÖĩנוÖŧ וְ×ĸָרÖĩי אֱלהÖĩינוÖŧ מִגְÖŧבוÖŧל הַלְÖŧבָנון וְ×ĸַד מִדְבַÖŧר מִ×Ļְרַיִם וÖŧמִן הַיָÖŧם הַגָÖŧדול ×ĸַד לְבוא הָ×ĸֲרָבָה בַÖŧיַÖŧבָÖŧשָׁה בָÖŧאֲוִיר וÖŧבַיָÖŧם. יִ×ĒÖĩÖŧן ה' אÖļ×Ē אויְבÖĩינוÖŧ הַקָÖŧמִים ×ĸָלÖĩינוÖŧ נִגָÖŧפִים לִפְנÖĩיהÖļם. הַקָÖŧדושׁ בָÖŧרוÖŧךְ הוÖŧא יִשְׁמר וְיַ×ĻÖ´Öŧיל אÖļ×Ē חַיָלÖĩינוÖŧ מִכָÖŧל ×Ļָרָה וְ×ĻוÖŧקָה וÖŧמִכָÖŧל × Öļגַ×ĸ וÖŧמַחְלָה וְיִשְׁלַח בְÖŧרָכָה וְהַ×Ļְלָחָה בְÖŧכָל מַ×ĸֲ׊Öĩׂה יְדÖĩיהÖļם. יַדְבÖĩÖŧר שׂונְאÖĩינוÖŧ ×ĒÖˇÖŧחְ×ĒÖĩÖŧיהÖļם וִי×ĸ֡טְרÖĩם בְÖŧכÖļ×ĒÖļר יְשׁוÖŧ×ĸָה וÖŧבְ×ĸֲטÖļרÖļ×Ē × Ö´×ĻÖ¸Öŧחון. וִיקÖģיַÖŧם בָÖŧהÖļם הַכָÖŧ×ĒוÖŧב: כִÖŧי ה' אֱלהÖĩיכÖļם הַהלÖĩךְ ×ĸִמָÖŧכÖļם לְהִלָÖŧחÖĩם לָכÖļם ×ĸִם איבÖĩיכÖļם לְהושִׁי×ĸÖˇ אÖļ×ĒְכÖļם: וְנאמַר אָמÖĩן
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
שונא מ×ĸיק ×Ēהילים סגולו×Ē ישו×ĸה הרבים שנאה אישה ני×Ļחון רוחניו×Ē ×ĸקר סגולה המלך כאב אויב שונא about טובה דוד מ×ĸלה פאפו שיר ×ĸין נחש גשמי ידיד לשלוח ×Ēלמוד ×Ēורה סגולה גדולי הדור חיילי ×Ļהל מב×Ļ×ĸ ×ĸופר×Ē י×Ļוקה שלום בורא ×ĸולם לימוד ×Ēהלים מלך ×ĸם האר×Ĩ בקשה player גשמיו×Ē מלך החיו×Ē דוד המלך בן אזהרה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net